Szansa dla aktywnych

fot.pixabay

Pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowane są dwa konkursy dla mieszkańców mazowieckich wsi. Organizatorem obu jest Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Pierwszy konkurs to kolejna edycja rywalizacji o tytuł „Najaktywniejszego Sołectwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Natomiast drugi ma wyłonić „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim”.

Zarówno w jednym, jak i w drugim konkursie na najlepszych, najbardziej aktywnych, czekają po trzy nagrody główne i wyróżnienia. Warto rywalizować, bo to dość znaczne nagrody finansowe, które nie tylko są wyznacznikiem pozycji sołectwa, czy też lidera, ale mogą pomóc w promocji, jak również być przeznaczone na doinwestowanie pomysłów lokalnych – zaznaczają organizatorzy obu konkursów.

 Pomysłowi i twórczy

Konkurs adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim ma nagrodzić społeczności lokalne wykazujące się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności.

Zgłoszenia mogą być kierowane tylko przez gminy. Każda ma prawo zgłosić do konkursu jedno sołectwo. Trzeba się więc zastanowić, które wybrać i jaką działalność szczególnie promować.

„Wymagane jest, aby zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kroniki, sprawozdania, relacji w mediach i dokumentacji fotograficznej. W tym przypadku należy dołączyć minimum 10 zdjęć dokumentujących działania danego sołectwa. Konkurs ma charakter jednoetapowy, na podstawie oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej” – informuje Biuro Regionalne KSOW.

Zatem przed gminami jest nie lada problem, aby wybrać sołectwo, które ma największą szansę na laury, w taki sposób, aby ci, którzy nie zostaną w tym roku wskazani, nie poczuli się niedowartościowani.

– Przy wyborze w gminie trzeba brać pod uwagę rodzaj aktywności, podejmowane zadania i pomysły. To szczególnie trudne w obecnej sytuacji pandemii, kiedy wiele działań znacznie przyhamowało. Trzeba więc wyszukać takie sołectwo, gdzie ta aktywność mimo wszystko się rozwija i nie brakuje osób zaangażowanych i twórczych. Apelujemy do mieszkańców gmin, by pomogli samorządowcom wskazać sołectwo i jego dokonania – mówi jeden z urzędników w gminie Sochaczew.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (ewentualnie wersje mailowe – na adres ksow@mazovia.pl) na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 30 kwietnia. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu. W zgłoszeniu powinien być dopisek „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Pula nagród finansowych w tym roku to 30 tys. złotych (pierwsza nagroda do 10 tys. złotych, druga – do 7,5 złotych, trzecia do 5 tys. złotych oraz wyróżnienia do 1 tys. złotych.

Panie z charakterem

 Z kolei tegoroczna edycja konkursu na „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim” adresowana jest do liderek społeczności wiejskiej. Chodzi tu o działaczki kół gospodyń wiejskich, różnych organizacji pozarządowych, czy lokalnych grup działania o charakterze społecznym i kulturalnym.

Warunkiem udziału jest zamieszkanie i działalność na terenie województwa mazowieckiego. Tu również przy zgłoszeniu trzeba udokumentować swą aktywność w oparciu o kroniki, sprawozdania, relacje prasowe, czy prezentacje multimedialne. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać, ewentualnie dostarczać osobiście do Urzędu Marszałkowskiego lub mailowo na adres ksow@mazovia.pl do 28 maja. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

„W wyborze liderki są dwa etapy. W pierwszym komisja konkursowa oceni formularze zgłoszeniowe. Natomiast w drugim oceniona zostanie prezentacja indywidualna liderki wraz z testem wiedzy ogólnej o Mazowszu, z zakresu programów PROW 2007-2013 i 2014-2020 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” – informują organizatorzy konkursu.

Również i tu pula nagród do 30 tys. złotych. Za pierwsze miejsce przewidziano nagrodę do 7,5 tys. złotych, w tym nagroda rzeczowa do 750 złotych oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki lub organizacji. Druga nagroda do 5 tys. złotych (z nagrodą rzeczową 750 złotych i przelewem dla organizacji) oraz trzecia nagroda do 2,5 złotych z podobnymi warunkami, co w pierwszej i drugiej nagrodzie. Jako wyróżnienia są nagrody rzeczowe o wartości do 750 złotych. Wręczenie nagród w terminie do 30 września.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz