Stypendyści 2020/2021 z „Iwaszkiewicza”.

Stypendia wyróżniają uczniów najlepszych i szczególnie uzdolnionych. Rolą stypendiów jest nagradzanie wysiłku młodych ludzi oraz motywowanie ich do uzyskiwania najwyższych wyników w nauce lub wybitnych osiągnięć w wybranej przez siebie dziedzinie, zgodnie z ugruntowanymi pasjami i zainteresowaniami.

Dobre programy stypendialne wspierają rozwój stypendystów. Są dla nich, dla ich rodzin, fundatorów oraz społeczności szkolnych powodem do dumy. Dzięki uzyskanemu stypendium młodzi ludzie czują się dowartościowani i mogą w pełni rozwijać swoje talenty. Stypendyści podnoszą prestiż szkoły, z kolei szkoła pełni rolę wspierającą w zdobywaniu przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu przyszłej kariery zawodowej.

Tym bardziej cieszy fakt, że w bieżącym roku szkolnym duża grupa uczniów „Iwaszkiewicza” została wyróżniona stypendiami za wybitne wyniki w nauce. Najważniejsze wyróżnienie – Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały Aleksandra Jaworska i Zuzanna Haba z Liceum Ogólnokształcącego oraz Julia Stępniak i Zuzanna Skrzypczuk z Technikum.  Z uwagi na panującą pandemię spotkanie online Mazowieckiego Kuratora Oświaty ze stypendystkami odbyło się 30 listopada 2020 roku. Stypendium przyznane jest na cały rok szkolny. We wrześniu 2020 roku Starosta Sochaczewski – Pani Jolanta Gonta przyznała  22 uczniom naszej szkoły stypendium za wybitne wyniki w nauce.  Otrzymali je: Zuzanna Bartosiewicz, Patrycja Kmieć, Klaudia Janicka, Julia Pilaszek z Liceum Ogólnokształcącego oraz Kinga Plichta, Aleksandra Wolińska, Katarzyna Rąg, Karolina Misiak, Natalia Staniaszek, Agata Szymańska, Gabriela Skrzypczuk, Olga Kiewel, Julia Wasilewska, Patrycja Mezińska, Damian Pisarek, Jakub Błaszczyk, Mikołaj Stępniak, Patrycja Hupert ,  Gabriela Kapler, Maciej Szatkowski i Wiktoria Bednarska z Technikum. Stypendyści otrzymywali stypendium przez pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.

Do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, którego celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów mazowieckich techników zakwalifikowało się w tym roku 8 uczniów naszego technikum. Są to: Zuzanna Skrzypczuk, Marta Baśkiewicz, Mikołaj Stępniak z technikum reklamy, Gabriela Skrzypczuk z technikum ekonomicznego, Joanna Kacprzak z technikum żywienia i usług gastronomicznych, Julia Stępniak, Julia Wasilewska oraz Olga Kiewel, z technikum hotelarstwa. Przez cały rok szkolny pod bacznym okiem nauczycieli – opiekunów nasi stypendyści będą realizować swoje projekty stypendialne, rozwijając dzięki nim umiejętności zawodowe.

Do Stypendium Starosty Sochaczewskiego na II semestr roku szkolnego 2020/2021 szkoła wytypowała już kolejnych 13 uczniów. Wszystkim już nagrodzonym i przyszłym stypendystom serdecznie gratulujemy stypendiów wypracowanych w trudnych warunkach  nauki zdalnej i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. Gratulujemy również nauczycielom i rodzicom, bez których osiąganie takich wyników nie byłoby możliwe.

Starostwo Powiatowe w sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz