Stypendia starosty przyznane.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie po raz kolejny przyznał stypendia za najlepsze wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczne i sportowe – młodzieży szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy. Wnioski rozpatrywała Powiatowa Komisja Stypendialna, której przewodniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta.

Tym razem przyznano aż 136 wyróżnień uczniom za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 oraz 4 za wybitne osiągnięcia tj. sportowe i artystyczne – w tym samym roku szkolnym.

Stypendia starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta przyznawane są od kilku lat uczniom publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat. Tradycyjnie już, najwięcej wyróżnień trafiło do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie. Nagrody pieniężne przyznano także młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół w Teresinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Do tej pory stypendia starosty za II semestr były rozdawane podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej osobiście przez Jolantę Gonta. W tym roku, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego, taka uroczystość nie jest planowana, stąd też zostaną one wręczone przez dyrekcję szkół, do których młodzież uczęszcza. Jednocześnie Jolanta Gonta wystosowała list do stypendystów z gratulacjami, w którym kreśli m.in., iż tak wysokie wyniki w nauce świadczą nie tylko o ciężkiej pracy, ale także o dużej dojrzałości i odpowiedzialności uczniów. Składa też im życzenia, by edukacja była nie tylko obowiązkiem a życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia, satysfakcji i radości.

Osoba, która osiągnęła w minionym II semestrze najwyższą średnią – 5,53 to uczennica LO im. F. Chopina. W tej szkole przyznano najwięcej, bo 80 stypendiów. W ZS CKP najwyższa osiągnięta średnia to 5,33. Do tej szkoły trafi 18 wyróżnień. Jeśli chodzi o ZS im. J. Iwaszkiewicza tu stypendia odbierze 21 uczniów, a najwyższa średnia w tej szkole to 5,38. W ZS RCKU za wybitne wyniki w nauce wręczono tym razem 17 stypendiów. Najwyższa średnia osiągnięta w tej szkole w minionym semestrze to 5,13. Po dwa stypendia otrzymali uczniowie ZS w Teresinie oraz ZSS w Erminowie. W Teresinie najwyższa średnia wyniosła 4,91, zaś w Erminowie 5,36.

Ponadto, w LO im. F. Chopina przyznano 3 stypendia za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020: dwa artystyczne i jedno sportowe. Natomiast w ZS CKP przekazano jedno stypendium – za osiągnięcia sportowe.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz