Stopa bezrobocia wciąż na dobrym poziomie.

Podczas ostatniego, czerwcowego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie jednym ze stałych punktów porządku obrad było omówienie przez Marlenę Kowalską, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy aktualnej sytuacji na rynku pracy na obszarze działania placówki, zgodnie ze stanem na dzień 31 maja br.

Koronawirus zmienił – i wciąż zmienia rynek pracy. Pandemia wpłynęła na każdą gałąź gospodarki. Najtrudniejsza sytuacja na polskim rynku pracy panowała w 2003 roku, kiedy poziom bezrobocia osiągnął ponad 20%. Od 2004 roku stopniowo spadał, z wyjątkiem nieznacznego wzrostu w latach 2008-2014, wzrost ten nie był jednak tak duży jak poprzednio. Stąd też członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy wsłuchiwali się z uwagą w dane przedstawiane przez dyrektor sochaczewskiej placówki.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie na koniec maja br. wynosiła 1 893 osób, w tym 959 kobiet. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 95 osób. W maju do rejestracji przystąpiło 196 osób. W tym, m.in. 45 osób po raz pierwszy uzyskało status osoby bezrobotnej. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 101 osób, z czego 66 osób w związku z podjęciem pracy oraz 9 z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy posiadał 273 oferty pracy. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia br. roku wynosiła w powiecie sochaczewskim – 5,1%, przy czym w województwie mazowieckim – 4,7% a w kraju – 5,8%.

Jak wskazała Marlena Kowalska, spośród osób, które zarejestrowały się w ostatnim czasie w Urzędzie Pracy to w większości osoby w przedziale wiekowym 40-50 lat oraz tegoroczni maturzyści.

Ponadto, M. Kowalska poinformowała o wznowieniu naboru wniosków na: przyznanie pomocy w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizacji projektów unijnych; w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV) nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi także nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę oraz nabór dla pracowników zainteresowanych zorganizowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

Pytania od członków PRRP dotyczyły też cudzoziemców i pracy sezonowej. Chcieli oni wiedzieć, jak wygląda zestawienie liczbowe w tej kwestii w związku z wystąpieniem pandemii i zamknięciem granic. I tak, jeśli chodzi o pracę sezonową to liczba wniosków na dzień 23 czerwca wynosiła – 3 133. Dla porównania – o tej samej porze rok temu wynosiła – 2 751, co pokazuje, iż w tym roku złożono ich więcej o 382.

Natomiast, jeśli chodzi o wydane oświadczenia odnośnie powierzenia wykonywania pracy to na dzień 23 czerwca br. wydano ich 5 184 (tj. o 2 403 mniej w stosunku do omawianego okresu 2019 r.).

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz