Start kampanii „Bądź nadzieją na miłość”.

Konferencją 28. września br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zainaugurowało społeczną kampanię, promującą rodzicielstwo zastępcze „Bądź nadzieją na miłość”. Kampania realizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Ernst &Young w ramach konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”. Działania objęte są patronatem Jolanty Gonta, starosty sochaczewskiego.

Wiedza na temat rodzinnej pieczy zastępczej jest w dalszym ciągu znikoma, podobnie jak świadomość, kto może zostać opiekunem zastępczym oraz w jaki sposób tworzy się rodzinę zastępczą. Liczba kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe tj. osób gotowych na przyjęcie niespokrewnionego dziecka jest nadal niewystarczająca. Podjęte przez sochaczewski PCPR działania mają na celu zmienić świadomość w zakresie wiedzy o trudnej sytuacji dzieci i rodzin z terenu powiatu sochaczewskiego, sposób społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego oraz stworzyć przychylny klimat, dotyczący rodzinnej pieczy zastępczej. Celem kampanii jest pozyskanie osób chętnych do podjęcia się czasowej opieki nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, pozyskanie wolontariuszy wspomagających istniejące rodziny zastępcze w codziennych obowiązkach, jak również rodzin pomocowych i rodzin wspomagających.

Szeroko zakrojona intensywna kampania „Bądź nadzieją na miłość” będzie realizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz pieczy zastępczej STACJA DOM, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz kawiarnią Łoskot Cafe. Ma uświadamić społeczeństwu, jak ważna jest rola rodziny zastępczej dla rozwoju dziecka. Celem jej realizatorów jest zachęcenie do podjęcia funkcji rodziny zastępczej jak największej liczby osób, dostarczenie szczegółowych informacji kto może zostać rodzicem zastępczym, jakie warunki należy spełnić, na jakie wsparcie merytoryczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne i finansowe można liczyć ze strony instytucji PCPR, MOPS, na jakie wsparcie można liczyć ze strony zrzeszonych rodzin zastępczych w Stowarzyszeniu „Stacja DOM”. W ramach kampanii planowane są też spotkania bezpośrednie z już istniejącymi rodzinami zastępczymi by przybliżyć, jak wygląda ich codzienność.

– Rodziny zastępcze mają dać dziecku będącemu w trudnej, życiowej sytuacji poczucie przynależności, akceptacji, miłości, przygotowywać je do pełnienia ról w dorosłym życiu, uczyć prawidłowej komunikacji z innymi ludźmi, prawidłowych relacji, okazywania emocji, prawidłowych zachowań i norm społecznych. Opiekunowie muszą czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka, kształceniem i wychowaniem. Jest to odpowiedzialne zadanie, spoczywające na rodzicach zastępczych, ale niezwykle ważne i potrzebne. Ten projekt, który dziś inaugurujemy ma to wszystko przybliżyć i uświadomić, ma do podjęcia tej niezwykle ważnej roli zachęcić, ma też pokazać wszystkim, że nie należy się tego obawiać, że są instytucje, które wspierają i prowadzą rodziców zastępczych w sprawowaniu opieki nad przyjętym do rodziny dzieckiem – mówiła starosta sochaczewski Jolanta Gonta.

Środki na dofinansowanie kampanii PCPR pozyskał z grantu Fundacji Ernst &Young, w ramach konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”. Złożony wniosek znalazł się w gronie 42 zakwalifikowanych do I edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”. Dofinansowanie otrzymało jedynie 9 podmiotów, w tym nasz, a projekt PCPR w Sochaczewie znalazł się ex aequo w trójce najwyżej ocenionych.

Podczas inauguracyjnej konferencji, która miała miejsce w Starostwie, zaprezentowano premierowy film promujący rodzicielstwo zastępcze „Bądź nadzieją na miłość” oraz przenośną wystawę zdjęć i historie rodzin zastępczych.

W wydarzeniu udział wzięli Jolanta Gonta starosta sochaczewski, reprezentujący Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, dyrektor jego biura Michał Orliński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kajak, Anna Pawłowska członek Zarządu Powiatu, wspierająca projekt oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu sochaczewskiego.

Kampania potrwa do 31 maja 2021, jej podsumowanie zostanie połączone z uroczystymi corocznymi obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz