Środki ochrony osobistej dla dzieci.

Zakupione w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” środki ochrony osobistej, trafiły do dzieci przebywających w pieczy zastępczej w powiecie sochaczewskim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie przekazało w ostatnich dniach października maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekujące.

Kolejna pomoc, która za pośrednictwem sochaczewskiego samorządu powiatowego, organizatora pieczy zastępczej na naszym terenie, trafiła do rodzin zastępczych, zrealizowana została w ramach działań rządowych wspierających i osłaniających w okresie epidemii SARS-CoV-2. Powiat sochaczewski otrzymał dla dzieci z pieczy zastępczej kwotę 234 499 zł dofinansowania z budżetu Państwa oraz unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Przypomnijmy, iż w ramach tego Projektu do dzieci przebywających w 49 rodzinach zastępczych na terenie powiatu sochaczewskiego oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach, trafiło już łącznie 65 komputerów przenośnych. Dzieci otrzymały nowe, srebrne 15-calowe notebooki firmy DELL. Komputery posiadają procesory Intel Core i5, 10 generacji, szeroką gamą portów oraz pamięcią RAM – 8 GB. Laptopy wyposażone są w dyski SSD o pojemności 512 GB, są skonfigurowane i gotowe do pracy. Dokonano w nich wszystkich najnowszych dostępnych aktualizacji systemowych Windows 10 v 2004, wgrano oprogramowanie Apache Open Office v.4.1.7, program graficzny Gimp, przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, program do kompresji i dekompresji plików: 7ZIP oraz przeglądarkę dokumentów pdf: Acrobat Reader.

– Wszystkie te działania są w obecnym czasie niezwykle potrzebne. Realizujemy je, aby zapobiegać i ograniczać negatywne skutki epidemii w obszarze pieczy zastępczej. Staramy się robić wszystko, żeby wzmacniać nasze rodziny zastępcze i pomagać im w bezpiecznej realizacji ich zadań w okresie pandemii – podkreśla Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz