Środki na rehabilitację.

Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.
W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków przyznanych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na bieżący rok w wysokości ponad 1,3 mln zł, istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przyznane środki zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o blisko 38 tys. zł.
– Projekt podziału środków przygotowano, mając na uwadze liczbę złożonych wniosków i najpilniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych – mówiła Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, przedstawiając projekt uchwały, który wcześniej został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie – kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, czy też zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz