Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Brochów

Wójt Gminy Brochów Piotr Szymański przeprosił Mieszkańców, Sołtysów oraz Radnych za wszystkie niedogodności związane z utrudnieniem przepływu informacji i ograniczonym kontaktem z powodu pandemii Covid-19. Zapewnił wszystkich, że pomimo ograniczeń i zagrożeń związanych z pandemią Samorząd Gminy Brochów pracuje na bardzo wysokim poziomie.

Piotr Szymański, Wójt Gminy poinformował o zaawansowanych pracach nad nowym projektem tworzonej perspektywy rozwoju gminy Brochów. Ten projekt i nowa strategia zaowocuje w niedalekiej przyszłości kolejną rewitalizacją i rozwojem w Gminie Brochów.

Wójt podkreślił, że planowana nowa strategia inwestycyjna jest ściśle związana z zaspokojeniem zgłoszonych potrzeb naszych mieszkańców, ze stworzeniem nowych możliwości oraz nowych warunków do rozwoju społecznego. Podziękował mieszkańcom za cierpliwość i zrozumienie w realizacji poszczególnych potrzeb i podkreślił, że wszystkie inwestycje muszą być wspierane pozyskiwaniem środków z zewnątrz. Zapewnił, że jedynie taki klucz zapewni dynamiczny rozwój w Gminie i spowoduje, że kolejne inwestycje szybciej trafią do mieszkańców Gminy Brochów.

Wójt Gminy Brochów poinformował, że aktualnie trwają zaawansowane prace związane z tworzeniem wniosków, projektów i pozwoleń na budowę, ustaleń harmonogramów i specyfikacji nadchodzących przetargów: – Nasze działania choć może niedostrzegane to są bardzo ważne, czasochłonne i pochłaniające niemałą kwotę budżetową.

Z satysfakcją przypomniał o ostatnich pozyskanych środkach zewnętrznych. Mówił o środkach z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwsza tura środków Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 500 000 zł, która przekazana została na infrastrukturę drogową.

Wójt podziękował w tym miejscu za patronat Posłowi Maciejowi Małeckiemu. Kolejny wniosek i otrzymana dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych miała zapewnić możliwość realizacji tak ważnej potrzeby bytowej mieszkańców naszej Gminy, jaką jest budowa wodociągu w miejscowościach; Tułowice, Łasice, Sianno, Bieliny, Brochów, Brochów-Kolonia, Famułki Brochowskie. Wartość kosztorysowa inwestycji to 2,8 mln zł. Inwestycja, która nabrała specjalnej rangi w tych trudnych czasach pandemii. Przekazane środki w drugiej turze z Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę wodociągu, to wartość 600  000 zł, która nie zapewniała możliwości realizacji marzeń mieszkańców o dostępie do pitnej, bieżącej wody.

To spowodowało, że szukaliśmy kolejnych środków zewnętrznych i na początku roku pojawiła się wspaniała wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego o dotacji 1  730  439 zł w ramach PROW. Ta dotacja umożliwi szybszą realizację inwestycji, na którą bardzo czekają mieszkańcy Tułowic, Łasic, Sianna, Bielin, Famułek Brochowskich, Kolonii – Brochów, Brochowa, Malanowa.

Wójt podziękował za zaangażowanie i pochylenie się nad problemem naszych mieszkańców Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi i także za ogromne zaangażowanie w rozwiązaniu problemu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu.

Z satysfakcją Wójt poinformował, że odpowiednia strategia i ciężka praca przyniosła ogromne korzyści dla naszej wspólnoty. Ogromne zaangażowanie i zdobyte środki zewnętrzne pozwolą na wycofanie i zmniejszenie pożyczki na budowę wodociągu w wysokości 1  400  000 zł ściśle określonej w konstrukcji finansowej w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dodatkowo stworzone zostaną możliwości o rozszerzenie projektu na budowę 720 m kanalizacji w miejscowości Brochów – Malanowo, które także zostaną sfinansowane w ramach środków zewnętrznych w wys. 600  000 zł.

Ważną informacją, jak podkreślił Wójt w sprawozdaniu jest to, że 16 marca 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dla zadania gminnego pn. Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów. Wartość dofinansowania to 600  000 zł, ale jak podkreślił Wójt bardzo ważne dofinansowanie, które stabilizuje roczny budżet gminy i umożliwi początek prac na boisku gminnym.

20 mln z Urzędu Marszałkowskiego na drogę wojewódzką 705 w Gminie Brochów, to kolejna dobra informacja, na którą mieszkańcy od wielu lat czekali. Każdy mieszkaniec z Gminy Brochów wie, że droga wojewódzka 705 Plecewice-Konary-Malanowo (skrzyżowanie) to najniebezpieczniejszy odcinek drogi 705 dla wszystkich uczestników ruchu. Gmina Brochów stworzyła koncepcję rewitalizacji drogi wojewódzkiej 705. I etap tej koncepcji to odcinek Plecewice-Konary-Malanowo zakończony rondem. Parametry tej rewitalizacji to droga szerokości 7 m, ścieżka pieszo-rowerowa 2,5 m, chodnik 1,5 m, nowe oświetlenie i odwodnienie na całym odcinku, rondo. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim, Samorząd Gminy Brochów przygotowuje projekt budowlany i wszystkie uzgodnienia, a następnie przekazuje gotowy projekt Urzędowi Marszałkowskiemu. Całkowite koszty poniesione przez Gminę Brochów na projekt rewitalizacji tego odcinka to 160  000 zł.

Samorząd Województwa zgodnie z porozumieniem będzie realizował rewitalizację drogi 705 na odcinku Plecewice-Konary-Malanowo rondo w latach 2022-2023. Koszty tej rewitalizacji skosztorysowane są na 20 mln zł. Przed nami końcowa faza czyli uzgodnienie i stworzenie harmonogramu prac, który powinien być jak najmniej uciążliwy dla wszystkich. Końcowy efekt będzie piękną wizytówką Gminy Brochów, a mieszkańcy będą wreszcie mogli liczyć na większe bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Szczególne podziękowania dla Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz dla Mirosława Adama Orlińskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego za zainteresowanie problemem i potrzebami naszych mieszańców. II etap naszej rewitalizacji drogi 705 to zakres od ronda w Malanowie do Kanału w Tułowicach obejmujący ścieżkę pieszo-rowerową i oświetlenie. Cały projekt czeka na akceptację i podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim, tak jak w I etapie rewitalizacji drogi 705. Przewidywane całkowite koszty to kolejne 20 mln zł.

Na zakończenie Wójt poinformował o ostatecznym rozliczeniu 2,5 mln zł dotacji, która pozyskana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Rewitalizacja Centrum Brochowa i Budowa Gminnego Centrum Usług Wspólnych. W wyniku prawidłowego rozliczenia Urząd Gminy został zasilony kwotą 120  000 zł. Już na stałe wpisał się nasz brochowski ryneczek jako miejsce spotkań i zakupów tanich i dobrej jakości produktów.

Wójt nie krył zadowolenia powtarzając, ze ciężka praca i zdobywanie środków z zewnątrz to dynamiczny rozwój naszych mieszkańców. Na zakończenie Wójt przekazał, że o kolejnych podejmowanych działaniach będzie informował na bieżąco.

Gmina Brochów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz