Spłonęła łąka przez niedopałek papierosa.

Policjanci z sochaczewskiej komendy ustalili sprawcę pożaru do którego doszło w ubiegłym tygodniu w miejscowości Wilcze Śladowskie. Przez lekkomyślność 22 – latka spłonęło 400 m kw. łąki. Za popełnione czyny ukarano go mandatami karnymi.
Każde pojawienie się ognia na łące, polu czy w lesie, niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i roślinności. Chwila nieuwagi połączona ze zmiennymi ruchami powietrza powodują, że niejednokrotnie ogień dociera do zabudowań gospodarczych i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych.

W ubiegłym tygodniu w miejscowości Wilcze Śladowskie doszło do pożaru. Ogień strawił około 400 młąki.  Policjanci rozpoczęli poszukiwanie sprawcy.

Kryminalni ustalili, że za zdarzenie odpowiedzialny jest 22 – letni mieszkaniec gminy Brochów. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał, że do pożaru doszło w wyniku wyrzucenia niedopałka papierosa. Mężczyzna zachował się wyjątkowo nieodpowiedzialnie. Widział, że łąka płonie, ale nie zareagował, nie próbował sam ugasić ognia i nie powiadomił o pożarze straży pożarnej.

22 – latek został ukarany mandatami karnymi za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru oraz niepowiadomienie odpowiednich służb.

W tym przypadku na szczęście nie doszło do zagrożenia życia ludzkiego. Wtedy konsekwencje byłyby dużo poważniejsze.

Oprócz przypadkowego zaprószenia ognia, policjanci i strażacy stykają się również z problemem wypalania traw, które jest zabronione. Poprawa żyzności gleby dzięki wypalaniu to mit.

Wypalanie traw, sankcjonują następujące przepisy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)

art. 131 pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary — podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodek wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.)

art. 82 § 1 pkt 1 „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych — podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo karze nagany”.

art. 82 § 3 „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi — podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.)

Sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 sprowadzający „zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się, czy nie naruszasz obowiązującego porządku prawnego, a także czy nie narażasz życia swojego i innych ludzi.

KPP Sochaczew

fot.policja

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz