Sochaczew lokomotywą rozwoju lokalnego rynku.

Nasze miasto po raz kolejny znalazło się w gronie 39 średniej wielkości miast, które Polski Instytut Ekonomiczny zaliczył do grupy tzw. „Lokomotyw rozwoju rynków lokalnych”. To miasta, którym według instytutu pandemia najmniej dotąd zaszkodziła i tym samym mają przed sobą najlepsze perspektywy rozwoju.

Raport opracowano na podstawie badań ankietowych, w których brano pod uwagę takie wskaźniki jak: sytuacja finansowa samorządów, sytuacja życiowa mieszkańców (poziom życia, sytuacja materialna, sytuacja zawodowa, w tym wzrost bezrobocia), sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Instytut bada polskie miasta już od dłuższego czasu. W grudniu 2019 r. wydał raport pod tytułem „Scenariusze rozwoju średnich miast do 2035 r.” (wówczas Sochaczew po raz pierwszy trafił na listę lokomotyw rozwoju), a w 2021 roku opublikował kolejny raport poświęcony średnim miastom, uwzględniający skutki pandemii, zatytułowany „Weryfikacja scenariuszy rozwoju średnich miast w perspektywie 2035 r.”. I tu ponownie nasze miasto otrzymało bardzo wysokie noty.

Pierwszy raport, z grudnia 2019 r., zawiera wyniki badań instytutu, które objęły 90 spośród 202 średnich miast w Polsce (zdecydowana większość tych miast ma od 20 do 100 tys. mieszkańców). Instytut wyodrębnił trzy grupy: miasta potrzebujące nowych strategii i pomysłu na rozwój, miasta z potencjałem bez silnych wyróżników oraz lokomotywy rozwoju rynków lokalnych. Zdaniem badaczy w najlepszej sytuacji i mająca przed sobą najlepsze perspektywy jest ta trzecia grupa.

Raport charakteryzuje należące do niej miasta tak: „mają silną pozycję w regionie, dobrą sytuację ekonomiczną oraz korzystne wskaźniki działalności gospodarczej i sytuacji społecznej. Wyróżniają się ponadprzeciętnie wysokim stopniem rozwoju na tle wszystkich badanych miast średnich. Przede wszystkim charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną, o czym świadczą najwyższe średnie dochody na jednego mieszkańca oraz wysoki udział dochodów własnych na jednego mieszkańca w dochodach gminy ogółem. Podobnie korzystnie wygląda ich sytuacja gospodarcza. Na tle średnich miast mają najwyższy średni wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jak wynika z tegorocznego raportu PIE „Lokomotywy rozwoju lokalnych rynków” – w tym Sochaczew – w dalszym ciągu, mimo skutków pandemii, mają przed sobą bardzo dobre perspektywy. Oprócz Sochaczewa na liście lokomotyw znalazły się m.in. Grodzisk Mazowiecki, Legionowo,  Mińsk Mazowiecki i Skierniewice.

źródło i fot.: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz