Śmierć uczestnika postępowania.

Toczy się postępowanie spadkowe po moim dziadku. To ja złożyłam wniosek do sądu. Niedługo będzie druga rozprawa w mojej sprawie. Tydzień temu zmarła jednak moja ciotka, która również miała dziedziczyć po moim dziadku. Co teraz z postępowaniem w sprawie spadku?

Kamila J.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Prowadzenie przez sąd postępowania, mimo iż w toku sprawy zmarł jeden z uczestników, prowadzi do nieważności postępowania. Nieważność postępowania zachodzi, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany.

W zaistniałej sytuacji powinna Pani wskazać następców prawnych zmarłej uczestniczki postępowania. Jeżeli Pani to uczyni, sąd postanowi podjąć zawieszone postępowanie i będzie się ono toczyć z udziałem spadkobierców dotychczasowej uczestniczki sprawy spadkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

tel. 500-020-048

fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz