Śmierć strony w postępowaniu administracyjnym.

Jestem jedną ze stron postępowania administracyjnego. Zależy mi na szybkim zakończeniu sprawy, jednak inna strona tego postępowania zmarła. Organ zawiesił postępowanie ze względu na śmierć strony i nie chce go podjąć do czasu przedstawienia aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stweirdzeniu nabycia spradku, pomimo tego, że spadkobiercy zmarłego są organowi znani. Czy organ postępuje prawidłowo?

 Adam W.

Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe. Następstwo prawne ze spadkobrania nie może wynikać z domniemania faktycznego, lecz z ustawowo określonego domniemania prawnego. Tylko sąd powszechny lub notariusz w akcie poświadczenia dziedziczenia może stwierdzić nabycie praw do spadku przez spadkobierców. Pojawiały się zarówno w judykaturze jak i doktrynie próby łagodzenia tego stanowiska, jednak nie spotkały się one z aprobatą Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konkludując, organ zawieszając postępowanie i żądając przedłożenia postanowienia o stweirdzeniu nabycia spadku lub równoważnego aktu poświadczenia dziedziczenia, postąpił prawidłowo.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny, kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz