Śmieci na nowych zasadach.

Reklamy
Od 1 maja 2020 do końca czerwca 2021 r. obsługą miejskiego systemu gospodarki odpadami będzie zajmowała się ta sama firma co dotychczas. Przedsiębiorstwo Partner Dariusz Apelski w Warszawie wygrało przetarg i zostaje w Sochaczewie na kolejne czternaście miesięcy.

Miasto nie płaci już za usługę ryczałtem, ale „powykonawczo” tj. za każdą odebraną tonę odpadów. W związku z tym ważne jest eliminowanie procederu ich podrzucania pod altanki śmietnikowe, gdyż za ich odebranie trzeba również zapłacić.

W systemie pojawiły się pewne zmiany wynikające przede wszystkim z zaostrzania przez ustawodawcę przepisów środowiskowych. Polska musi coraz więcej odpadów kierować do ponownego przetworzenia, jak najmniej oddawać na składowiska, dlatego nie ma już możliwości zadeklarowania, że nie będziemy segregowali odpadów. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas w deklaracji zgłaszali, że rezygnują z segregacji są teraz zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów i muszą złożyć w urzędzie deklarację, w której zgłoszą tę zmianę.

Stawki opłat to od 1 czerwca 2020 roku: 23 zł od osoby miesięcznie, a przy kompostowaniu bioodpadów w kompostownikach przydomowych 20 zł od osoby miesięcznie. Zgodnie z ustawą niższą stawkę samorząd mógł ustanowić wyłącznie dla domów jednorodzinnych.

Właściciele domów, którzy chcą płacić 20 zł miesięcznie od osoby w związku z kompostowaniem bioodpadów w kompostownikach przydomowych muszą złożyć po 1 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim deklarację zmieniającą. Rodziny kompostujące odpadki nie otrzymają już od Partnera worków na bioodpady, w tym trawę i liście.

Nie trzeba składać żadnej deklaracji jeśli rodzina dotychczas segregowała śmieci, złożyła w tej sprawie stosowną deklarację i nie chce skorzystać ze zmniejszenia opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów. Takie rodziny, a także zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, otrzymają pisma o zmianie stawki od czerwca z 19 na 23 złote.

Firma Partner ma ustawowy obowiązek informowania ratusza, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wówczas zostanie ustalona dla niego – decyzją administracyjną – podwyższona opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów. To 46 zł od osoby miesięcznie.

Od maja zwiększyła się częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych (kuchennych i zielonych), które są zabierane raz na dwa tygodnie, a spod bloków nawet dwa razy w tygodniu. Rzadziej niż dotychczas odbierane jest wyłącznie szkło z terenu zabudowy jednorodzinnej – raz na trzy miesiące. W zabudowie jednorodzinnej pojawił się nowy, niebieski worek na papier, który dotychczas gromadzony był we wspólnym worku z plastikiem. W zabudowie wielorodzinnej metale i opakowania wielomateriałowe dotychczas wrzucano do innych pojemników. Od maja te odpady trafiają do wspólnego pojemnika przeznaczonego na plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (patrz obok).

Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny nadal mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie.

Wszystko o nowym systemie śmieciowym: www.Sochaczew.pl, zakładka „Śmieci po nowemu”

UM

fot.archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz