Skromnie na zabytki.

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

SOCHACZEW W ubiegłym tygodniu Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta. Po dotację mogą sięgnąć osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, na terenie których znajdują się zabytki wymagające restauracji.

Miejski samorząd odłożył na ten cel jedynie 10 tys. zł. Wybrany projekt lub projekty, jeśli będzie ich kilka, musi zostać ukończony w 2021 roku. Na złożenie wniosku zainteresowane osoby mają czas do 30 kwietnia.

Przy okazji przypominamy, że 28 lutego można składać jeszcze wnioski do mazowieckiego konserwatora zabytków o przyznanie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W tym przypadku wsparcie finansowe można przeznaczyć np. na sporządzenie ekspertyz technicznych, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcji, odnowienie lub uzupełnienie tynków, odnowienie lub odtworzenie okien, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, modernizację instalacji elektrycznej i wiele innych prac.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie mwkz.pl, w zakładce dotacje.

opr. es

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz