Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji.

Każda osoba będąca w trudnej życiowej sytuacji, potrzebująca pomocy prawnika, doradcy czy mediatora na przykład przy rozłożeniu długu na raty, spłacie  pożyczek „chwilówek”, w przypadku kłopotów mieszkaniowych, grożącej eksmisji, problemów pracowniczych, przy problemach z egzekucją alimentów, czy np. w przypadku gdy ktoś odziedziczył długi może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przysługuje ona każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnej. Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą korzystać z niej już od 2016 roku. Darmową pomoc uzyskać można w wyznaczonych punktach na terenie powiatu sochaczewskiego.

Przypomnijmy. Od stycznia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości na terenie całego kraju zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Są to działania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Późniejsza nowelizacja ustawy, sprawiła, iż skorzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego stało się jeszcze szerzej dostępne dla społeczeństwa. Oprócz określonych w pierwotnej ustawie grup docelowych, zaczęła przysługiwać także każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowo od maja 2020 r. zmieniły się zasady korzystania podczas epidemii z nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych, można ich udzielać w zaistniałej sytuacji zdalnie przez adwokatów, radców oraz doradców obywatelskich. Nie musi być wymagane składanie oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto, rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, celnego, dewizowego i handlowego oraz podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego i mediacji. Natomiast poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.

Porady udzielane zdalnie

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,  w 2020 r. zawieszono – do odwołania – działalność stacjonarną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które funkcjonują na terenie powiatu sochaczewskiego (w siedzibie Starostwa w Sochaczewie oraz w Urzędzie Gminy Brochów). Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np.: telefon, e-mail, komunikatory internetowe. Udzielane jest według kolejności zgłoszeń, po  telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się pod numerem telefonu (46) 864-18-40 w godzinach: w poniedziałki między 10.00 a 18.00,  od wtorku do piątku  w godzinach 8.00–16.00.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz