Skonsultują politykę rolną.

fot.pixabay
Reklamy

Minister rolnictwa Grzegorz Puda zachęca wraz z nowym rokiem rolników do konsultacji publicznych nad projektem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Konsultacje te są wymogiem unijnym. Podobne działania mają być też przeprowadzone w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Pytania są podobne i dotyczą wspólnie podejmowanych działań w sferze rolnictwa.

Propozycje ministerialne trafiły już na lokalny grunt i w większości gmin powiatu sochaczewskiego wójtowie zamieścili apel wraz z załącznikami do wypełnienia ankiet i zgłaszania własnych uwag. Podali też gdzie znaleźć ankiety wniosków wraz z instrukcją. Minister rolnictwa zachęca, by rolnicy działający we własnych, nawet małych gospodarstwach zastanowili się nad wskazanymi w projekcie problemami. Jeśli one będą zbieżne w wielu kwestiach, to wypracowana zostanie lokalna opinia do projektu, a następnie w oparciu o to ogólna strategia krajowa.

Kształtowanie instrumentów

Dokument ten został wypracowany na podstawie doświadczeń płynących z dotychczasowego wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, jedynej spośród polityk gospodarczych, która ma w pełni wspólnotowy charakter. Uwzględniono w nim także założenia reformy Wspólnej Polityki. W nowym okresie programowania to na państwach członkowskich będzie spoczywała większa odpowiedzialność za jej wdrażanie – informuje Grzegorz Puda.

Jak zaznacza w polityce rolnej państwa członkowskie będą miały większą swobodę w kształtowaniu instrumentów interwencji i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, a także kształtowania zasad i warunków dostępu do wsparcia oraz precyzyjnego określenia rezultatów interwencji (mierzonych wskaźnikami), jak też stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania. To ważne na podstawowym szczeblu w gminach, gdzie bardzo często unijni urzędnicy nie mają pojęcia o specyfice danego regionu.

Zza unijnego biurka widzi się rozlegle, ale w gminie perspektywa krótsza, a na moim polu jeszcze krótsza – mówi jeden z rolników w gminie Iłów.

Uważa, że wspólna polityka rolna ma sens, bo można wypracować sobie specjalizacje i dogadywać się między sobą, wymieniać doświadczeniami i produktami. Nie trzeba wszystkiego produkować we własnym gospodarstwie.

Razem lepiej

Elementy zawarte są w projekcie Planu Strategicznego WPR. Stąd ranga i  znaczenie przedkładanego obecnie do konsultacji dokumentu. W czerwcu 2018 roku, Komisja Europejska zaproponowała  wieloletnie ramy budżetowe na okres 2021-2027 oraz pakiet projektów rozporządzeń, które określają, m. in. główne i szczegółowe cele Polityki Rolnej. Jednak Komisja zaznaczyła, że WPR musi zostać zmodernizowana i uproszczona, żeby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak wdrażanie działań w ochronie środowiska i  przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Na poziomie kraju przyjęto stanowisko rządu wobec proponowanych przepisów, które zawiera wnioski i  propozycje dla wdrożenia założeń reformy WPR, a tym samym kreuje wizję przyszłości polskiego rolnictwa. Po opublikowaniu przez Komisję Europejską projektów rozporządzeń, w Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi rozpoczęły się prace zespołów, skupiające  środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu, najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji – dodaje minister.

Teraz pozostała ostateczna wersja projektu od strony polskiej i tu zdecydowano się, by w toku konsultacji poprawić jakość decyzji i  legislacji. Konsultacje umożliwią bowiem wychwycenie ewentualnych błędów, a także pomogą wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania uwzględniające zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje w pandemii

Co prawda przeprowadzenie konsultacji w czasie pandemii covid-19 nie jest łatwe z technicznego punktu widzenia.

– Utrudnione lub wręcz wykluczone są możliwości przeprowadzenia konsultacji w sposób tradycyjny, czyli poprzez organizację spotkań stacjonarnych. W  związku z tym, wychodząc naprzeciw wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i mając na względzie istotną rolę wszystkich sugestii obywatelskich, stworzyliśmy na potrzeby konsultacji stronę na portalu gov.pl. Każdy zainteresowany ma możliwość zgłaszania swojego stanowiska na przygotowanym formularzu. Na stronie są też najważniejsze informacje o toczących się pracach legislacyjnych na poziomie instytucji UE oraz pracach rządowych nad Planem Strategicznym WPR – uzupełnia Grzegorz Puda.

– Choć nie za bardzo wierzę w siłę swego głosu w Unii Europejskiej jako drobnego rolnika korzystającego z dopłat unijnych, to jednak wypełnię tę ankietę i zapoznam się ze szczegółami opracowania Planu Strategicznego WPR. Mam nadzieję, że Unia uzna specyfikę polskiego rolnictwa i choć w części zostaną uwzględnione nasze uwagi – dodaje jeden z sadowników w gminy Rybno.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz