Sesja w cieniu pandemii.

Problemy służby zdrowia, sytuacja Szpitala Powiatowego i Domu Pomocy Społecznej oraz pandemia koronawirusa zdominowały ostatnie, zdalne posiedzenie Rady Powiatu, które odbyło się w miniony czwartek, 26 listopada. Pandemia wpływa nie tylko na zdrowie, ale także na gospodarkę, inwestycje powiatowe i życie społeczne. Ze Starostwa Powiatowego do szpitala popłynie kolejna pomoc.

Rada Powiatu mogła już obradować w pełnym ustawowym składzie, gdyż zaprzysiężona została nowa radna powiatu sochaczewskiego Iwona Szlaga, która po złożeniu ślubowania mogła już w pełni korzystać z mandatu. Radni zapoznali się z obszerną informacją na temat sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz w Szpitalu Powiatowym.

Sytuacja w DPS opanowana

W połowie listopada w Domu Pomocy Społecznej wykryto duże ognisko zakażenia koronawirusem. Jak stwierdził Konrad Jakubowski, dyrektor placówki, sytuacja była zaskoczeniem, bo ogromna część zakażonych nie miała objawów, ale Dom był na taką sytuację przygotowany.

Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami, placówka miała w gotowości izolatki, zakupione odpowiednie środki medyczne i ochronne, personel miał zakaz pracy w innych podobnych placówkach opieki i zakładach medycznych itp. Największy problem stanowił brak personelu, gdyż zakażonych zostało kilkunastu pracowników, a wielu musiało przejść kwarantannę. Na szczęście kilkoro pracowników zdecydowało się odbyć kwarantannę w miejscu pracy. Wsparcia udzielili także żołnierze WOT.

– Z pomocą przyszli nam również personel i dyrekcja szpitala oraz władze powiatu, które wyraziły zgodę na zatrudnienie w trybie awaryjnym dodatkowego personelu. Chciałbym podziękować wszystkim za okazaną pomoc, dzięki której sytuacja w DPS się poprawiła i ustabilizowała – mówił podczas sesji Konrad Jakubowski, dyrektor DPS.

Słowa podziękowania dla załogi placówki skierowała też starosta. – Bardzo jestem wdzięczna dyrekcji i pracownikom Domu Pomocy za ogromny wysiłek i współpracę. Wszyscy byli zaangażowani w pomoc, dzięki czemu udało się przetrwać najtrudniejsze chwile – powiedziała Jolanta Gonta.

Poprawa mimo pandemii

Z kolei o problemach w szpitalu związanych z covidem oraz o sytuacji ekonomicznej placówki mówił jej dyrektor Robert Skowronek.

Z pewnością cieszy poprawa wyniku finansowego szpitala w tych trudnych czasach, ale oczywiście szpital ma w dalszym ciągu jeszcze spore zadłużenie, podobnie jak 95 procent podobnych placówek w kraju. O ile za pierwszy kwartał tego roku szpital wygenerował 2,9 mln zł straty i 3 mln zł zobowiązań wymagalnych, to już w październiku strata wynosiła 1,7 mln zł i 2,2 mln zł zobowiązań wymagalnych. Jak informuje dyrektor, wciąż negocjuje pozyskanie kredytu bankowego dla szpitala.

Jako sukces pracowników i dyrekcji, Robert Skowronek uznał utrzymanie na prawie dotychczasowym poziomie leczenia innych pacjentów niż covidowych. Mimo pandemii udało się wykonać do chwili obecnej ponad 70 procent kontraktów. Aby szpital mógł się rozwijać, zdaniem dyrektora, niezbędne jest dalsze inwestowanie w sprzęt i rozszerzanie działalności specjalistycznej: interny, kardiologii, chirurgii, ortopedii, urologii, położnictwa i ginekologii.

– Musimy iść coraz bardziej w kierunku szpitala specjalistycznego, konkurencyjnego dla innych placówek, gdyż tylko w ten sposób możemy zwiększyć przychody szpitala i poprawić efektywność ekonomiczną zakładu – stwierdził Robert Skowronek.

Starosta Jolanta Gonta przypomniała, że braki sprzętowe w szpitalu są wynikiem wieloletnich zaniedbań z przeszłości, które trudno szybko zniwelować, mimo iż zarówno w tej, jak i poprzedniej kadencji, władze powiatu kierują pomoc dla szpitala na poziomie nienotowanym w latach poprzednich. Obecnie pilne potrzeby szpitala w tym zakresie szacuje się na około milion złotych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, starosta już teraz zapowiedziała, że z wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg w przyszłym roku, zdejmie kwotę blisko 800 tys. zł i przeznaczy dla szpitala.

Zarząd Powiatu wycofa wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ul. Inżynierskiej w Sochaczewie, która będzie realizowana w późniejszym terminie, a wkład własny powiatu z tej inwestycji zostanie przeznaczony na pilne potrzeby szpitala. Decyzję musi zatwierdzić Rada Powiatu na sesji budżetowej.

Szpital obecnie boryka się również z problemami kadrowymi, związanymi z pandemią i zachorowaniami lekarzy, zwłaszcza tych bardziej doświadczonych. – Być może będę musiał się zwrócić o pomoc do wojewody w tej kwestii, żeby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę dla pacjentów „niecovidowych”. Sytuacja jest dynamiczna – zapowiedział dyrektor.

Czas na działanie

Podczas informacji z prac Zarządu Powiatu, wicestarosta Tadeusz Głuchowski poinformował radnych o aktualnej sytuacji związanej z przedłużającą się budową boiska przy ZS CKU w Sochaczewie. Zwłoka wykonawcy, związana z oddaniem do użytku obiektu, przekroczyła już 150 dni i Zarząd Powiatu wezwał wykonawcę do ostatecznych działań. Nie jest wykluczone zlecenie wykonania zastępczego przez inny podmiot i skierowanie sprawy na drogę prawną.

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu dokonała ponadto zmian w tegorocznym budżecie powiatu, związanych ze zwiększeniem dochodów w zakresie administracji rządowej. Uchwalono również program współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły. Rada także powołała komisję konkursową do wyboru nowego dyrektora szpitala i podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego szpitala za rok obrotowy 2020 i 20221.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz