Sesja Rady Miasta online.

Reklamy
8 maja odbędzie się sesja rady miasta, przeprowadzona w formule online, w czasie której radni zatwierdzą pakiet uchwał regulujących zasady działania naszego rynku śmieciowego, oraz zajmą się sochaczewską tarczą antykryzysową, która ma wesprzeć lokalny biznes w walce o zachowanie miejsc pracy.

To będzie pierwsza w historii sesja rady przeprowadzona online. Do każdego radnego dostarczony zostanie tablet, wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i łączność internetową. Radni będą mogli na bieżąco przysłuchiwać się dyskusji, zgłaszać do głosu i oczywiście głosować. Od godziny 11.00 obrady będą transmitowane.

Tego dnia rada zdecyduje, czy przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić swą działalność, zwolnić na trzy miesiące z podatku od nieruchomości i czy pozostałym przesunąć terminy płatności podatku na wrzesień. Zajmie się też korektą budżetu, czyli przede wszystkim aktualizacją przewidywanych dochodów, które bez wątpienia będą niższe niż zakładano. Burmistrz zaproponował przedsiębiorcom pakiet wsparcia, obejmujący m.in. czasowe umorzenie podatku od nieruchomości i umorzenia czynszów w lokalach wynajmowanych od miejskich jednostek. Trzeba będzie też dofinansować miejskie jednostki, które od połowy marca nie mają żadnych wpływów lub ich źródła finansowania zostały znacznie ograniczone np. ZKM, który nie ma dochodów ze strefy płatnego parkowania, albo basen Orka zamknięty od niemal ośmiu tygodni. Na razie burmistrz wskazuje dwa główne źródła pokrycia spodziewanych braków pod stronie dochodowej – to budżet obywatelski odłożony na przyszły rok (1,2 mln) oraz oszczędności związane z odwołaniem wszystkich imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Drugi pakiet uchwał omawianych na sesji 8 maja ściśle wiąże się z gospodarką odpadami. Chodzi przede wszystkim o ustalenie stawki opłaty śmieciowej obowiązującej od 1 czerwca 2020 roku, w tym zachowanie 50-procentowych ulg w opłatach dla seniorów 75+ i dużych rodzin. Rada ustali wzór deklaracji śmieciowej, która zmieni się w jednym punkcie. Właściciele prywatnych domów będą mogli zadeklarować kompostowanie odpadów zielonych, przez co, zamiast 23 zł od osoby miesięcznie, ich rachunek wyniesie 20 zł. Radni omówią regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz zdecydują o powierzeniu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji zadania utworzenia i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK miałby działać na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia, być czynny w każdą sobotę i przyjmować odpady tylko od mieszkańców Sochaczewa.

źródło UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz