Sesja pod znakiem dróg.

fot. archiwum

TERESIN Najbliższa sesja Rady Gminy Teresin, która zaplanowana jest na 3 marca, upłynie pod znakiem wielu zmian dotyczących ruchu drogowego. Na początek jednak zapowiadane są zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin. Kolejna uchwała dotyczyć będzie przystąpienia gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Paprotni.

Kolejne uchwały, to nadania nowych ulic w Paprotni, Granicach (Diamentowa i Szmaragdowa) oraz w Nowej Piasecznicy. Radni podejmą też uchwały odnośnie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Teresin, w obrębie geodezyjnym Zielonki, w obrębie Paprotni (stanowiących drogę) oraz w obrębie Nowej Piasecznicy.

Na sesji ma też zostać przegłosowana uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku. Są to programy ustalane przez gminę co roku, w których ustala się fundusze na opiekę nad zwierzętami. Okaże się, czy kwota na ten cel zostanie utrzymana na ubiegłorocznym poziomie, czy też wzrośnie.

Kwestie finansowe będą również ustalane w przypadku jednostek OSP. Radni podejmą decyzję odnośnie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. To kwoty za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (na dojazd poza gminą Teresin). Tematem dyskusji i głosowania ma być również uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych gminy Teresin. Rozstrzygnie się, czy   będą podwyższone.

Dalsze finansowe ustalenia, to korekta bieżącego budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym też uchwała dotycząca zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

To, co niewątpliwie ucieszy przedsiębiorców z gminy Teresin, to podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od nich za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Teresin za rok 2021. Gmina, wzorem innych gmin w Polsce, zdecydowała się oddać restauratorom, właścicielom hoteli, zajazdów i małej gastronomii pieniądze za zezwolenia na sprzedaż konsumpcyjną w lokalach, w sytuacji, kiedy ci nie mają możliwości sprzedaży alkoholu do spożycia na miejscu.

Radni też mają wyrazić zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz