Sala  gimnastyczna w Brzozowie Starym coraz bliżej.

Ostatnie tygodnie w gminie Iłów obfitują w dobre informacje dla mieszkańców. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym czekają już na nową salę gimnastyczną, do której niewątpliwie zbliża nas zakończony konkurs na II etap realizacji zamówienia o nazwie „Rozbudowa Szkoły Publicznej w Brzozowie Starym, obejmującą budowę sali gimnastycznej z łącznikiem i drogą wewnętrzną”.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji. Pierwszy – już zrealizowany – to stan surowy zamknięty.  Budynek posiada konstrukcję ścian, dachu wraz z pokryciem oraz stolarkę zewnętrzną, jak również podkłady podposadzkowe na podłożu gruntowym. W zakresie instalacji sanitarnych wykonano montaż rur w warstwie izolacji podposadzkowej dla instalacji c.o., wody i kanalizacji. W zakresie instalacji elektrycznych wykonano montaż okablowania. Drugi etap, będący przedmiotem zamówienia, to roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne, oraz budowa drogi wewnętrznej. Wpłynęły cztery oferty, w czym jedna została odrzucona. Wykonawcą zadania będzie przedsiębiorstwo Zakład Remontowo- Budowlany ELLA Bronisław Gawrylczyk z Sochaczewa. Kwota wybranej oferty to 2 578 457.39 zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników zamówienia. Wybraną ofertę uznajemy za korzystną, ponieważ ostateczna kwota jest niższa od wstępnie zakładanej. Druga w kolejności oferta była o ponad 650 tysięcy wyższa. Dziękuję pracownikom, a w szczególności Wojciechowi Kudarewko i Anicie Głażewskiej za sprawne przeprowadzenie postępowania – mówił Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

***

W ubiegłym tygodniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały rozliczone środki umowy na „Usuwanie i utylizacja azbestu  z terenu  Gminy Iłów w 2020 r.” na kwotę 23 379,84 zł. Z terenu gminy usunięto 66 ton azbestu.

Kolejną dobrą informacją jest zakup i montaż na terenie gminy fotowoltaicznych lamp ulicznych w miejscowościach Brzozów A – 2 szt., Brzozów Nowy 2 szt., Brzozówek – 3 szt., Narty – 2 szt., Olunin – 2 szt., Pieczyska Łowickie – 2 szt., Stegna – 2 szt., Wisowa – 2 szt., Zadanie realizowane jest w ramach „Funduszu Sołeckiego 2020”. Ponadto wcześniej w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego MIAS zamontowano 5 lamp w sołectwie Giżyczki i 4 w sołectwie Budy Iłowskie-Rokocina (łącznie 26 lamp). Energa rozpoczęła też instalację lamp ulicznych podłączonych do sieci. Do końca roku przybędzie na terenie Gminy Iłów 109 lamp elektrycznych.

UG Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz