Rządowa pomoc dla sprzedawców i producentów chryzantem.

Producenci i sprzedawcy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada spowodowanym epidemią Covid-19, będą mogli otrzymać rządową pomoc finansową. Wypłatę rekompensat realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby skorzystać z takiego wsparcia trzeba do 6 listopada br. złożyć wniosek do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Stawka pomocy, wynosi w przypadku chryzantemy doniczkowej 20 zł za sztukę, chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc tę mogą otrzymać małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa, które posiadają co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości, przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

W powiecie sochaczewskim wniosek można złożyć poprzez biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ul. Łąkowa 14; 96-500 Sochaczew; tel.: 46 861 83 58) lub za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP, obowiązuje formularz udostępniony przez Agencję. We wniosku posiadacz chryzantem powinien podać m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę; PESEL lub NIP, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu czy innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany; numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; oświadczenie, że posiadacz chryzantem ubiegający się o pomoc jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19; inne oświadczenia związane z wnioskowaną pomocą. Pomoc będzie wypłacana posiadaczowi chryzantem do 31 grudnia 2020 r. na podstawie złożonych przez niego dokumentów. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz