Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jestem zatrudniony w firmie ochroniarskiej. Parę dni temu wraz z kolegą na nocnej zmianie wypiliśmy parę piw. Sprawa niestety się wydała i pracodawca był bardzo niezadowolony. Boję się pójść do pracy, bo obawiam się, że mógłby mnie zwolnić dyscyplinarnie. Czy jeśli będę na urlopie, to można mnie zwolnić? Przecież nie będzie mógł mi dać wypowiedzenia.

Rafał B.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Typowymi przykładami takiego naruszenia jest m.in. nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jeżeli nie istnieje możliwość wręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy osobiście, pracodawca może je wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi w momencie odbioru przez Pana przesyłki. Jeżeli jednak odmówiłby Pan przyjęcia przesyłki lub po prostu pozostawił niezrealizowane awizo, to oświadczenie pracodawcy będzie mimo wszystko skuteczne. Przyjmuje się, bowiem że rozwiązanie umowy o pracę składane przez pracodawcę zostaje doręczone pracownikowi wtedy, gdy miał on możliwość zapoznania się z treścią tego oświadczenia. Natomiast bez znaczenia jest to, czy pracownik faktycznie zapoznał się z treścią tego oświadczenia, czy też nie. Podkreślić należy, że przebywanie przez Pana na urlopie nie stanowi przeszkody, do zwolnienia tzw. dyscyplinarnego. Sąd Najwyższy, w jednym ze swoich orzeczeń potwierdził, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu, albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.98.21.94), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz