Rozpocznie się realizacja nowych inwestycji

Reklamy

Podczas XXXVIII posiedzenia Sesji Rady Gminy Iłów, radni jednomyślnie przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Iłów na rok 2021. Dzięki podjętym uchwałom i dofinansowaniom uzyskanym przez Gminę możliwe jest rozpoczęcie realizacji nowych inwestycji.

31 marca został rozstrzygnięty przetarg na inwestycję „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubatka”. 14 kwietnia w Urzędzie Gminy Iłów została podpisana umowa z przedsiębiorstwem, które złożyło najkorzystniejszą ofertę – PUPH „Benerat i Syn” s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech. Oferta firmy wyniosła 1  849  596,18 zł.

Realizacja inwestycji w tak szybkim tempie jest możliwa dzięki dotacji w kwocie 1  400  000 zł uzyskanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna z uchwał podjętych 30 marca pozwala na rozpoczęcie realizacji programu „Maluch+” i stopniowe wdrażania projektu w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach. Przekształcenie szkoły, dzięki pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty, daje nowe możliwości wykorzystania szkolnego budynku. Urząd Gminy Iłów ogłosił już przetarg na przebudowę pozwalającą zrealizować projekt. Otwarcie żłobka planowane jest jesienią 2021 roku. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki rządowemu dofinansowaniu w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+”2021 (moduł 1a)”. W ramach programu powstanie 8  miejsc w  żłobku dla dzieci w wydzielonych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Giżycach.

Wprowadzone zmiany oraz uzyskane dofinansowania są pośrednio dobrą wiadomością dla Giżyc i druhów z OSP Giżyce, ponieważ dzięki nim zabezpieczono 230  000 złotych. Są to środki przeznaczone na zakup nowego, terenowego samochodu strażackiego. Dzięki nim druhowie mogą starać się o pozyskanie kolejnych dotacji, które pozwolą na osiągnięcie wymarzonego przez strażaków z OSP celu, jakim jest zakup samochodu.

Gmina Iłów

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz