Rewizyjne sprawozdanie.

TERESIN Podczas ostatniego swojego posiedzenia Rada Gminy w Teresinie zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. – W ramach swoich kompetencji komisja dokonała analizy i oceny wykonania budżetu za rok 2018 i pierwsze półrocze roku 2019.

Przeprowadzono dwie kontrole: Gminnej Biblioteki Publicznej i realizacji inwestycji gminnej „Budowa chodnika przy ulicy Krańcowej w Paprotni” – wyjaśniała radna Danuta Olejnik, która jest przewodniczącą komisji. Radni przyjęli sprawozdanie w sposób jednomyślny.

Przypomnijmy, iż zgodnie z zapisami planu Komisji Rewizyjnej, zatwierdzonego przez radnych w styczniu br., komisję czekają kolejne zadania, m.in. we wrześniu nastąpić ma ocena realizacji budżetu gminy Teresin za pierwsze półrocze br. Ponadto plan zakłada także kontrolę realizacji inwestycji gminnej „Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie. To zadanie do realizacji zapisano na październik i listopad.

Przy okazji przypomnijmy, iż skład Komisji Rewizyjnej w gminie Teresin tworzą radni: Danuta Olejnik jako przewodnicząca, jej zastępca Marcin Pietrzak oraz członkowie: Zbigniew Biederka, Wioletta Koch i Jan Mitrowski.

odol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz