Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Osiemdziesiątce.

Dla absolwentów podstawówek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego przygotowano około 270 miejsc. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jeszcze się nie rozpoczęła, poprzedni harmonogram przyjęć jest nieaktualny z powodu epidemii.

Teraz uczniowie i nauczyciele czekają na kolejny, który poda Ministerstwo Edukacji, nie oznacza to jednak, że szkoły średnie nie przygotowują się na przyjęcie nowych uczniów. Na pewno zapowiadają się gorące wakacje, ponieważ wtedy uczniowie dowiedzą się, czy trafili do wybranych szkół.

Osiemdziesiątka jest gotowa na przyjęcie kolejnych uczniów. Kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: technikum, liceum ogólnokształcące oraz szkoła branżowa I i II stopnia to oferta edukacyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Atrakcyjne praktyki u pracodawców lub w szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego, zajęcia realizowane w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej lub programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ dla technikum oraz PO WER dla liceum ogólnokształcącego. Taką ofertę ma Osiemdziesiątka dla uczniów pragnących kontynuować naukę w szkole średniej.

Kiedy rozpocznie się rekrutacja? Terminy wkrótce przedstawi Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Z dostępnych informacji wynika, że do 24 maja zajęcia w szkołach odbywać się będą online. Co dalej, to będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej w kraju, chociaż niektóre daty zostały jasno określone przez Ministerstwo Edukacji. Matury zaczynają się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego. Potem będą kolejne przedmioty, matury mają potrwać do 29 czerwca. Już wiadomo, że egzaminów ustnych nie będzie.

Z kolei ósmoklasiści napiszą testy między 16 a 18 czerwca. Między 22 czerwca a 9 lipca odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kiedy będą już znane wyniki egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty, pewnie rozpoczną się rekrutacje na wyższe uczelnie i do szkół średnich.

Z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji wynika, że egzamin ósmoklasisty powinien zostać sprawdzony do końca lipca i wtedy uczniowie będą mogli złożyć świadectwa oraz wyniki egzaminów do szkół średnich i ostatecznie zdecydować o wyborze szkoły średniej.

Jeśli chodzi o Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, to szkoła proponuje edukację wielokierunkową – kształci w klasach liceum, technikum i szkoły branżowej.

Od nowego roku szkolnego planowane są: jedna klasa liceum o profilu sportowo-rehabilitacyjnym i turystyczno-ratowniczym (przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, geografia). Jeśli chodzi o technikum absolwenci podstawówek mogą wybierać w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik logistyk, technik urządzeń dźwigowych, technik elektryk. Planowanych jest 5 klas technikum. Klasy technikum cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ tak jak liceum, stwarzają możliwości dalszego kształcenia, a ponadto dają tytuł technika, czyli konkretny zawód. „Osiemdziesiątka” to również Branżowa Szkoła I stopnia i tu proponuje klasę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz dwie klasy wielozawodowe, w tym roku rozpoczyna się też edukacja w Branżowej Szkole II stopnia zaocznie w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich. Tak jak do tej pory kontynuowana będzie również nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w klasie trzeciej.
Dyrektor szkoły Julia Jakubowska zapewnia, że szkoła oferuje największą w powiecie różnorodność kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nieustannie rozszerza swoją ofertę, reagując na potrzeby rynku lokalnego, np. ostatnio technik urządzeń dźwigowych, technik elektryk. Zapewnia też atrakcyjne praktyki u pracodawców lub w szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego, co wyróżnia ZS CKP spośród innych szkół średnich.

– Patronują nam wielkie firmy – mówi dyrektor szkoły. – lokalne i warszawskie, np. LOT AMS Warszawa, Schindler Polska, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, Warszawskie Zakłady Mechaniczne, DHL, MFO czy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronie szkoły – link poniżej. To nowa odsłona strony przygotowana przez uczniów, informatyków z klasy III Technikum. Michała Janiaka i Radosława Kozłowskiego. Uczniowie, jak widać, mają możliwości nie tylko zdobywania wiadomości, ale również ich wykorzystania w praktyce. Teraz czekamy na informację o terminach rekrutacji.

gbg

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz