Rekompensaty za straty.

REGION Od 15 października rolnicy, którzy ponieśli straty w swych gospodarstwach, spowodowane klęskami żywiołowymi lub afrykańskim pomorem świn (ASF), mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie ziemi, grad, huragan lub uderzenie pioruna. Dodatkowo mogą wnioskować te osoby, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich tuszy. Dotację uzyskają po weryfikacji wniosków rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o pomoc lub w ostatnich dwóch latach. Jednak trzeba pamiętać, że wysokość strat w uprawach i zwierzętach gospodarskich musi wynosić minimum 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej oraz dotyczyć tej części gospodarstwa, której odtworzenie wymaga poniesienia kosztów. Maksymalnie rolnik może otrzymać do 300 tys. złotych. Jednak kwota odszkodowania nie może przekroczyć 80 procent kosztów kwalifikowanych. Dotacja musi być przeznaczona na odtworzenie plantacji, sadów, odbudowę zniszczonych budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, a w przypadku ASF na inwestycje związane z produkcją świń. Wysokość strat w poszczególnych gospodarstwach wycenia specjalna komisja powołana w każdej gminie przez wojewodę. Wnioski przyjmowane są do końca roku w oddziałach regionalnych Agencji drogą elektroniczną, rejestrowaną przesyłką lub poprzez osobiste doręczenie.

Na terenie powiatu sochaczewskiego najbardziej poszkodowani byli rolnicy z gmin Rybno i Iłów. Tam najczęściej zniszczeniu uległy uprawy ogrodnicze i sadownicze. W niektórych miejscach straty sięgają nawet 70 procent. Większość strat spowodowały w tym roku nawałnice, wiosenne przymrozki oraz letnie susze.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz