Reklamacja wycieczki.

W sierpniu wybieram się z rodziną na wakacje. Długo oszczędzaliśmy na ten wyjazd. Nasza poprzednia podróż skończyła się wieloma nieprzyjemnościami. Nie uzyskaliśmy żadnego odszkodowania, bo przegapiliśmy termin. Jakie są terminy zgłaszania reklamacji? Czy rzeczywiście musimy złożyć reklamację w terminie 30 dni?

Mariusz G.

Do tej pory termin na zgłoszenie reklamacji do biura podróży ograniczony był 30-dniowym terminem, co znacznie utrudniało podróżnym możliwość dochodzenia roszczeń. 1 lipca 2018 roku weszła jednak w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która znacząco zmieniła uprawnienia konsumentów. Obecnie 30-dniowy termin na zgłoszenie reklamacji nie obowiązuje, a roszczenia wobec biura podróży przedawniają się z upływem 3 lat.

Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność usługi z umową, chyba że niezgodność ta została spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Podróżnemu przysługuje również odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności.

Nie można jednak liczyć na odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że winę za niezgodność ponosi podróżny, lub winę tę ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć. Również nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności będące powodem niezgodności usługi z umową, wyłączają odpowiedzialność biura podróży.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz