Raport o stanie powiatu.

SOCHACZEW Zarząd Powiatu w Sochaczewie, podczas sesji absolutoryjnej (piątek, 29 maja br.), realizując ustawowy obowiązek, przedstawił Radzie Powiatu w Sochaczewie raport o stanie powiatu, zawierający podsumowanie działalności w roku 2019. Po przeprowadzonej nad nim debacie Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

Obowiązek sporządzenia tego dokumentu został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o samorządzie powiatowym w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania działalności Zarządu.

Każdego roku do 31 maja Zarząd przedstawia radnym raport o stanie powiatu sochaczewskiego za ubiegły rok. Prezentuje się w nim najważniejsze działania, jakie miały miejsce w roku poprzednim. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu oraz budżetu obywatelskiego. Tegoroczny dokument spotkał się z aprobatą radnych, co wyrazili w dyskusji nad nim oraz udzielonym Zarządowi wotum zaufania.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz