Radzili o komunikacji.

MŁODZIESZYN Nadzwyczajna XXIII Sesja Rady Gminy  Młodzieszyn, która odbyła się 30 lipca w większości była poświęcona sprawom dotyczącym podróżowania po gminie i sąsiednich gminach.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie. Międzygminne porozumienia dotyczące uruchomienia komunikacji autobusowej dotyczyły gmin Sochaczew, Iłów, Rybno i Słubice. Radni wyrazili zgodę zgody na zawarcie umów z gminami w celu wprowadzenia komunikacji autobusowej między gminami. Na to oczekiwało bardzo wielu mieszkańców. Na sesji dokonano też bieżącej korekty gminnego budżetu.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz