Radni zdecydowali.

fot. archiwum

TERESIN Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu, oraz tryb ich odwoływania, zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez wójta gminy Teresin w drodze zarządzenia.

odol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz