Radni z Kampinosu przegłosują absolutorium.

Rok temu wójt Monika Ciurzyńska uzyskała bez problemu absolutorium Fot. Bogumiła Nowak
Reklamy

KAMPINOS W poniedziałek, 26 czerwca Rada Gminy Kampinos głosować będzie nad udzieleniem absolutorium wójt Monice Ciurzyńskiej za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Początek o godzinie 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum w Kampinosie.

Zgodnie z porządkiem obrad Monika Ciurzyńska będzie odpowiada na interpelacje i zapytania radnych.

W kolejnej części obrad radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos i nadania jej statutu. Następnie skorygują Wieloletnią Prognozę Finansową i bieżący budżet Gminy Kampinos.

Głównym punktem sesji będzie zapoznanie radnych z uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Jak również wysłuchanie informacji o stanie gminnego mienia oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na temat wykonania budżetu za 2016 rok, a także wniosku Komisji Rewizyjnej gminy o udzielenie absolutorium. Na koniec radni przegłosują uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kampinos za miniony rok.

Ostatnim punktem porządku obrad będzie sprawozdanie Moniki Ciurzyńskiej z bieżącej działalności Urzędu Gminy oraz wysłuchanie pytań i wolnych wniosków od mieszkańców.

BN

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz