Radni się spotkają.

Prawdopodobnie 3 marca odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Trwają prace nad jej programem, ale już wstępnie można przyjąć, że radni zajmą się m.in. regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalą program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz powierzą ZWiK zadanie obejmujące konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Radni zajmą się też zmianami w tegorocznym budżecie oraz korektą Wieloletniej Prognozy Finansowej, do której należy m.in. wpisać drugi etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia (od Broniewskiego do obwodnicy). Przypomnijmy, że Urząd Miejski Ratusz złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, który znalazł się na liście rekomendowanych do realizacji. Rada ustali też roczne plany pracy komisji stałych, komisji skarg i wniosków oraz komisji rewizyjnej.

UM Sochaczew

fot.archiwum

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz