Radni przyjęli miejski budżet.

Miejscy radni na ostatniej sesji przyjęli budżet Sochaczewa na 2020 rok, który wyniesie prawie 200 milionów złotych. Za jego zatwierdzeniem opowiedziało się 12 radnych, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Już wiadomo, że przyszłoroczny budżet miasta to 199 932 321 zł, w którym dochody miasta wyniosą 194 944 573 zł. W większości będzie się on składał z dochodów własnych uzyskanych z tytułu podatków oraz opłat – 101 403 213 zł. Do tego dojdą subwencje, m.in. oświatowe, z budżetu państwa w wysokości 29 464 480 zł oraz dotacje celowe w kwocie 64 076 879. W przypadku tej ostatniej, większa jej część zostanie przekazana Urzędowi Miejskiemu na wypłatę zasiłków w ramach rządowych programów pomocowych.

Jak powiedział podczas sesji Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, przyszłoroczny budżet jest wymagający, ale jednocześnie ambitny.

Na ponad 31 milionów odłożonych na inwestycje aż 27 milionów, to środki własne lub pozyskane z zewnątrz, dotacje rządowe i unijne. Jeśli do tego doliczyć inwestycje powiatowe realizowane na drogach leżących w granicach miasta: modernizację ulicy Trojanowskej i ulicy Głowackiego, oraz projekt nowego mostu, w infrastrukturę poprawiającą jakość życia mieszkańców zainwestowane zostanie 37 milionów złotych – stwierdził burmistrz.

Innego zdania na ten temat była opozycja. Według niej to kolejny rok zadłużania miasta, przy jednoczesnym braku dochodów własnych. A to, jak argumentowała opozycja, powinno zmusić władze miasta do oszczędności, a nie zaciągania kolejnych kredytów na realizację zaplanowanych przez burmistrza inwestycji.

Moja odpowiedź na taką argumentację jest następująca. W przyszłym roku planujemy wydatki majątkowe na poziomie 31,5 miliona złotych. A skąd pochodzą te pieniądze? Otóż wbrew temu co sugeruje opozycja, 13 milionów to nasze środki własne. Z kolei 13,5 miliona złotych, to środki pozyskane przez nas z zewnątrz, czyli dane nam za darmo. I tylko 5 milionów to kredyty. Inaczej mówiąc, aby zrealizować inwestycje za ponad 31 milionów złotych, zwiększamy zobowiązanie miasta o 5 milionów złotych. Przy okazji chciałbym podzielić się z państwem także refleksją natury ogólnej. Otóż na tej sali zderzają się dwie wizje samorządu. Nasi oponenci proponują, byśmy sukcesywnie oszczędzali i po dziesięciu latach mogli na przykład powiedzieć społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej numer dwa, teraz już jesteśmy gotowi, teraz możemy zbudować wam salę gimnastyczną. My wolimy dynamiczny rozwój i pozyskiwanie środków zewnętrznych, a zobowiązania finansowe są niezbędne, by te środki pozyskać. Jak mieszkańcy oceniają te dwie wizje, dowiedzieli się państwo podczas ostatnich wyborów – powiedział, odpierając zarzuty opozycyjnych radnych, Piotr Osiecki.

Ostatecznie rada głosami radnych PiS i SFS samorządowego przyjęła uchwałę budżetową. Natomiast radni opozycji z Bezpartyjnych Samorządowców i Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu.

Jerzy Szostak

Fot. Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz