Radni ocenią burmistrza.

W połowie czerwca odbędzie się jedna z najważniejszych tegorocznych sesji Rady Miejskiej. W jej trakcie omówione zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu i raport o stanie miasta za 2019 rok. Radni zdecydują też o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za miniony rok. Ta sesja, podobnie jak majowa, także ma się odbywać w trybie online.

Jest już gotowe sprawozdanie z wykonania przez władze Sochaczewa ubiegłorocznego budżetu. Jak wynika z naszych informacji, Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała żadnych zastrzeżeń do przesłanego jej przez burmistrza sprawozdania. W dokumencie, który trafi do radnych, można przeczytać m.in. o wykonaniu przez miejski samorząd w ubiegłym roku trzydzieści różnych, niekiedy składających się z kilku elementów, projektów inwestycyjnych.

Milionowe inwestycje

W sumie na inwestycje przeznaczono prawie 25 milionów złotych i w przeciwieństwie do poprzednich lat większość tych środków przeznaczono na budowę obiektów pozwalających mieszkańcom atrakcyjnie i zdrowo spędzić czas wolny: przystań, bulwary, stadion, park linowy w Chodakowie.

Znaczącą pozycją inwestycyjną – wynoszącą prawie 11 mln złotych – była realizacja projektu dotyczącego modernizacji miejskiej komunikacji. A ten dotyczył zakupu nowych autobusów oraz wprowadzenia na terenie miasta elektronicznego systemu biletowego.

Samorząd nie zapomniał w ubiegłym roku również o kontynuacji prac związanych z dalszą przebudową miejskiego oświetlenia na bardziej energooszczędne. Na ten cel przeznaczono ponad 820 tys. zł. Z czego pół miliona złotych przeznaczono na modernizację oświetlenia w ulicy Chopina. Sieć i nowe lampy postawiono też w ul. Granicznej – 185 tys. zł oraz w Radosnej, Jesionowej i Chełmońskiego – 136,9 tys.

Dodajmy, że większość inwestycji udało się zrealizować dzięki pozyskaniu przez miasto zewnętrznego dofinansowania. A to z kolei pozwoliło na rozpoczęcie w ubiegłym roku nowych, zaplanowanych na kilka lat wielomilionowych inwestycji. A taką jest między innymi ta dotycząca zagospodarowania wód opadowych na terenie Sochaczewa, czy przebudowa układu komunikacyjnego na terenie byłych zakładów chemicznych w Chodakowie. Dzięki czemu do tej dzielnicy Sochaczewa będzie łatwiej ściągnąć inwestorów.

Czas przemian

Co prawda opozycja w radzie zarzuca burmistrzowi, że ten w 2019 roku zwiększył zadłużenie miasta i wszystko wskazuje na to, że nie zagłosuje za udzieleniem mu poparcia związanego z wykonaniem budżetu. Ale i tak bez poparcia tych radnych Piotr Osiecki może liczyć na uzyskanie absolutorium ze strony radnych koalicyjnych. A dla tych, ubiegły rok był kolejnym rokiem przemiany cywilizacyjnej miasta. Co podkreśla również sam burmistrz.

– Inaczej niż w czasie poprzednich sesji absolutoryjnych, w tym roku chciałbym zwrócić uwagę na dwie bardzo istotne sprawy. Po pierwsze odnowiony polski samorząd świętuje trzydzieści lat działania, i bez wątpienia nie był to czas stracony. Polskie miasta i gminy dokonały skoku cywilizacyjnego, pokazały, jak skutecznie sięgać po dotacje i inne formy wsparcia, jak dbać o swych obywateli, budować pomyślność małych ojczyzn. Sochaczew bez wątpienia należy do samorządów, które na przestrzeni tych lat osiągnęły historyczny sukces. Wystarczy wspomnieć tylko tak wielkie projekty, jak przejście z węgla na gaz w miejskich kotłowniach, budowa basenu, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej czy zagospodarowanie wzgórza zamkowego wraz z amfiteatrem, bulwarami i przystanią. Przed nami kolejne wyzwania, jak choćby budowa zakładu geotermalnego. I druga istotna sprawa: w tym roku przyjdzie nam się też zmierzyć z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi pandemią COVID 19. Trzeba będzie podjąć wiele odważnych, nie zawsze łatwych decyzji, ale jak pokazuje historia trzydziestu lat samorządu – odważni i rozważni wygrywają – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Jerzy Szostak

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz