Rada muzeum rozpoczęła działalność.

29 października nastąpiło ukonstytuowanie rady programowej Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Pierwsze posiedzenie odbyło się nie stacjonarnie, lecz w trybie zdalnym.

Rada muzeum jest ciałem doradczym i opiniującym działalność placówki, składa się z pięciu członków pracujących w niej społecznie. Potrzebę jej powołania określa ustawa o muzeach oraz statut placówki. Kadencja trwa cztery lata, a jej członków powołuje i odwołuje rada miejska. Sochaczewscy radni podjęli uchwałę w tej sprawie na sesji, która odbyła się 17 czerwca tego roku. W skład rady weszli historycy, dyrektorzy innych muzeów, animatorzy kultury.

Pierwsze posiedzenie, w trybie zdalnym, odbyło się w czwartek 29 października. Członków rady przywitał burmistrz Piotr Osiecki, który na wstępie podziękował im za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz chęć merytorycznego i praktycznego wspierania w działaniach dyrektora naszej placówki, Pawła Rozdżestwieńskiego. Wyraził także nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się już w trybie stacjonarnym, w Sochaczewie, w siedzibie muzeum.

Na inaugurującym spotkaniu podjęto dwie uchwały. Ustalono regulamin działalności rady oraz wybrano spośród jej członków przewodniczącego. Został nim płk dr hab. Juliusz Tym – profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Ponadto przypomnijmy, że pozostałymi członkami rady są: prof. dr hab. Zbigniew Wawer – dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; dr Karol Nawrocki – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; dr hab. płk w st. spocz. Andrzej Wesołowski – wybitny historyk specjalizujący się w bitwie nad Bzurą oraz Joanna Niewiadomska-Kocik – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Sochaczew.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz