Rada muzeum powołana.

fot. archiwum
W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, decyzją radnych, rozpoczyna działalność rada programowa. Potrzebę jej powołania określa ustawa o muzeach oraz statut placówki. W skład rady weszli historycy, dyrektorzy innych muzeów, animatorzy kultury.

Zgodnie z ustawą rada muzeum jest ciałem doradczym i opiniującym działalność placówki, składa się z pięciu członków pracujących w niej społecznie. Kadencja rady trwa cztery lata. Powołuje ją i odwołuje Rada Miejska Sochaczewa.

W tej kadencji skład rady prezentuje się następująco:
– prof. dr hab. Zbigniew Wawer – dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, muzealnik, historyk, dokumentalista, reżyser, autor wielu publikacji z historii wojen i wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 1944 – 1945 we Włoszech, w latach 2012 – 2016 dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
– prof. dr hab. płk Juliusz Tym – wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Rembertowie, wybitny historyk wojskowości polskiej, badacz historii m.in. bitwy nad Bzurą, autor monografii 7 pułku strzelców konnych i 15 pułku ułanów poznańskich;
– dr Karol Nawrocki – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, muzealnik, historyk zajmujący się czasami współczesnymi, w tym historią Żołnierzy Wyklętych;
– dr hab. płk w st. spocz. Andrzej Wesołowski – wybitny historyk bitwy nad Bzurą, b. zastępca dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, b. dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, autor wielu publikacji historycznych, w tym dotyczących działań nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej w 1939 r.
– Joanna Niewiadomska-Kocik – naczelnik wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Sochaczew, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, doradca metodyczny ministra kultury, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: UM

fot.archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz