Rada jednogłośnie „za” budżetem na 2021 rok.

Reklamy
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która została przeprowadzona w trybie zdalnym (18 grudnia  2020 roku) najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu Sochaczewa na 2021 rok oraz ściśle związanej z nim Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po raz pierwszy w tej kadencji zarówno budżet jak i WPF zostały przyjęte jednogłośnie, przez wszystkich dziewiętnaścioro uczestniczących w sesji radnych.

„Tak” budżetowi i prognozie finansowej powiedziały kluby PiS, Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz radni opozycji z Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców. Zanim doszło do głosowania, swoje stanowiska zaprezentowali reprezentacji poszczególnych klubów.

Jak mówił Edward Stasiak (Sochaczewskie Forum Samorządowe), projekty budżetu i WPF są realne i w swych założeniach oszczędnościowe. Czeka nas rok niepewności, ale współpracując uda się pokonać trudności. Nadmienił, że covid boleśnie odczuło wiele firm, ale w miarę swych możliwości samorząd stara się wspierać lokalny biznes. Ostatnio uchwalono drugą transzę pomocy, czyli zwolnienie z podatku od nieruchomości, zdecydowano też o niepodnoszeniu podatków w roku 2021. Obydwie decyzje oznaczają, że do budżetu miasta wpłynie mniej pieniędzy niż by mogło. Należy spodziewać się wzrostu kosztów związanych z gospodarką odpadami, już wiadomo, że wydatki budżetu będą większe przez wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia i podniesienie płac nauczyciel. Mimo to samorząd wyda ponad 20 mln na inwestycje i będzie realizował swoje podstawowe funkcje. Na koniec odniósł się również do rzekomo rosnącego zadłużenia miasta, o którym w felietonach zamieszczanych w internecie regularnie pisze jedna z radnych, ale do tego tematu wrócimy w oddzielnym materiale. Swoje wystąpienie podsumował słowami, że klub radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego jednogłośnie popiera przedłożone projekty uchwał i będzie głosował za ich przyjęciem.

W imieniu radnych PiS głos zabrał Sylwester Kaczmarek, który zaznaczył, że budżet i WPF opierają się trzech głównych filarach – mądrych oszczędnościach, wysokich wydatkach na inwestycje mnożących majątek miasta oraz wsparciu PiS. Jak stwierdził, z posłem ziemi sochaczewskiej radni tego klubu ciągle zabiegają o rządowe wsparcie dla różnych projektów realizowanych w mieście i też zapowiedział, że radni tego klubu jednogłośnie zagłosują za budżetem i WPF.

W imieniu Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców głos zabrał Andrzej Kuśmirek, który stwierdził m.in., że budżet skonstruowano bardzo ostrożnie i oszczędnie, w 2021 roku kończone będą takie inwestycje jak zagospodarowanie terenów nad Bzurą, przebudowa ul. 15 Sierpnia i budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę, a „wszystkie te inwestycje mają zabezpieczenia finansowe z różnych źródeł, ze środków UE, rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Koalicja Obywatelska i Bezpartyjni Samorządowcy liczą też, że ratusz skutecznie sięgnie po dotację na rozpoczynającą się wiosną budowę sali gimnastycznej przy boryszewskiej „dwójce”. Na koniec stwierdził, że „po dokładnym przeanalizowaniu i rozważeniu argumentów za i przeciw, radni naszych klubów pozytywnie zaopiniują projekty uchwał o budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Skarbnik miasta Jolanta Brzóska przestawiła dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno o WPF jak i projekcie budżetu na 2021 rok. Z kolei burmistrz Piotr Osiecki przypomniał, że w niemal 75 procentach przyszłoroczne wydatki inwestycyjne zostaną pokryte z już pozyskanych dotacji, co potwierdza, iż ratusz potrafi skutecznie sięgać po pieniądze unijne i rządowe. O WPF i budżecie pozytywnie wypowiedziały się wszystkie komisje rady miasta. Zarządzono głosowanie. Po raz pierwszy w tej kadencji wszyscy radni uczestniczący w sesji poparli budżet na kolejny rok i WPF.

Po głosowaniu Piotr Osiecki podziękował radnym wszystkich czterech klubów za jednomyślne poparcie i wyraził radość, że po dwóch latach współpracy radni KO i BS wreszcie dali się przekonać do działań, jakie burmistrz podejmuje wspólnie z klubami mającymi większość w radzie (PiS i SFS).

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz