Punkt tylko dla sochaczewian.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na powierzenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji utworzenia i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ma funkcjonować od 1 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 roku na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy Al. 600-lecia.

 PSZOK będzie przeznaczony tylko dla mieszkańców Sochaczewa i będzie czynny raz w tygodniu. Aby dostarczyć do punktu np. stare meble czy zużyty sprzęt elektryczny, trzeba będzie udokumentować wnoszenie opłaty śmieciowej.

Chcemy zminimalizować oddziaływanie punktu na sąsiednie tereny, w związku z tym będzie on czynny tylko w soboty, i w określonych godzinach. Odpady gromadzone będą w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Zaraz po ich zapełnieniu kontenery zostaną wywiezione – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

W nowo otwartym punkcie będzie przyjmowany między innymi papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Do tego będzie tam można również oddać zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i odpady z gatunku medycznych (takie jak paski do mierzenia poziomu cukru we krwi, igły, strzykawki).

Trzeba także pamiętać o tym, że nie wszystkie odpady będzie można zawieźć do miejskiego PSZOK. Otóż nie będą tam przyjmowane: odpady zawierające smołę oraz azbest, szyby samochodowe, pojazdy wycofane z eksploatacji, opony od samochodów ciężarowych, maszyny budowlane i rolnicze oraz styropian budowlany. Te ograniczenia mają na celu przecięcie strumienia odpadów, jakie mogłyby trafiać do punktu z firm czy sklepów. Te, w myśl obowiązujących przepisów, muszą mieć zawarte umowy na odbiór wytwarzanych w nich odpadów.

Przy okazji przypomnijmy, że do istniejącego nie tak dawno punktu na terenie dawnego Chemitexu odpady mogli dostarczać również mieszkańcy gmin: Sochaczew, Rybno, Teresin, Brochów, Młodzieszyn i Iłów. Teraz będzie to niemożliwe. Podobnie jak podrzucanie do Sochaczewa gabarytów podczas corocznych zbiórek prowadzonych przez miejski samorząd. Te właśnie ze względu na przywożenie na nie odpadów spoza terenu miasta nie będą już organizowane.

Jerzy Szostak

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz