Punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny od 1 września.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przysparza wiele problemów wielu samorządom, w tym także naszemu. 2 lipca 2020 r. podczas XXVI sesji Rady Gminy Teresin przyjęta została uchwała w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni przy podejmowaniu uchwały byli skazani na wysokość opłat wynikających z rozstrzygniętego przetargu. Gminna gospodarka odpadami powinna się równoważyć, tzn. zbierane od mieszkańców opłaty muszą wystarczyć na pokrycie kosztów obsługi operatora wyłonionego w drodze przetargu.

Większość samorządów w Polsce boryka się z podobnym problemem drastycznych podwyżek opłat za wywóz odpadów komunalnych. Ceny dyktowane są przez firmy zajmujące się ich odbiorem. Samorząd lokalny jest tu tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat od mieszkańców dla firmy zajmującej się wywozem odpadów z terenu gminy. Od 1 sierpnia zadanie to na terenie Gminy Teresin wykonuje firma Partner Dariusz Apelski z Warszawy.

– Niestety ceny za odbiór odpadów, tak jak wszędzie mocno poszybowały w górę. Nasi mieszkańcy za odbiór śmieci muszą płacić 30,90 zł. Jest także 10 procentowa forma bonusu, obniżki tej ceny, dla osób, które kompostują odpady zielone. Namawiałbym również ustawodawcę, aby docenić osoby, które do ogrzewania używają energii odnawialnej, aby one również mogły płacić mniej, bo nie dorzucają do odpadów, wyjątkowo ciężkich popiołów – komentuje wójt Marek Olechowski.

Trwają wzmożone przygotowania do otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jak już informowaliśmy, będzie on umiejscowiony w Topołowej na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych.

– Musimy otworzyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aby nasi mieszkańcy mieli miejsce, gdzie będą mogą przywozić odpady. Wcześniej tym zadaniem zajmowała się firma Zebra, ale już praktycznie nie działa na naszym terenie. Dlatego teraz to zadanie będziemy musieli zrobić sami. Nowy PSZOK, będzie się znajdował na terenie naszego starego składowiska odpadów komunalnych. Tam się znajdą kontenery, do każdego rodzaju odpadów, który jest zaznaczony w naszej ustawie o zachowaniu czystości w gminie. PSZOK zacznie działać od 1 września. Na razie będzie otwarty co sobota w godzinach 9.00 – 13.00. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to wtedy dopasujemy lepiej godziny – podsumowuje wójt Olechowski.

Przypomnijmy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), to miejsce, do którego każdy mieszkaniec gminy ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć (poza ustalonym dla nieruchomości harmonogramem) odpady, w tym m.in. opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe czy zużyte opony samochodowe, itp.

źródło: UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz