Przypominamy. Wypełnienie wniosku o patronat starosty – proste i przejrzyste

Zgodnie z Zarządzeniem starosty sochaczewskiego z października ub.r. ustanowione zostały procedury przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Sochaczewskiego. Chodzi o ujednolicenie i usystematyzowanie jednego wzoru obiegu dokumentów dla określonych inicjatyw. Regulamin i wniosek patronatu zostały opracowane dla podkreślenia szczególnego  charakteru organizowanych imprez, wydarzeń a także ukazujących się publikacji na terenie powiatu sochaczewskiego. Dokument ten obowiązuje od 28 października ub.r. Przypominamy, iż w przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.

Wzorem innych samorządów ta kwestia i w sochaczewskim urzędzie została uregulowana a tak naprawdę wszystkie zasady zostały zebrane w jeden przejrzysty i prosty do wypełnienia wniosek. W ciągu roku kalendarzowego wiele placówek, organizacji czy stowarzyszeń zwraca się z pisemną prośbą do urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie o objęcie patronatem przez starostę jakiegoś wydarzenia czy przedsięwzięcia. Ustanowiony regulamin zakłada zasady i procedury, które obowiązują przy przyznawaniu patronatu honorowego starosty sochaczewskiego. Wskazano w nim m.in. terminy składania i rozpatrywania podania a także zobowiązania organizatora wydarzenia względem urzędu. Oczywiście, jak dotychczas udzielenie patronatu nie podlega żadnym opłatom. Starosta nie udziela patronatu stronom oraz portalom internetowym. Podobnie jest w przypadku pomników czy tablic pamiątkowych.  Starosta nie obejmuje patronatu nad samą ideą oraz procesem realizacji, może natomiast zadecydować o objęciu patronatu nad uroczystością odsłonięcia gotowego pomnika czy tablicy pamiątkowej.

Z wnioskiem może wystąpić tak osoba prywatna, jak i instytucja, która jest organizatorem przedsięwzięcia czy to sportowego czy kulturalnego o zasięgu tak lokalnym, jak i ponadregionalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym.

Regulamin wraz z wnioskiem oraz rozporządzenie starosty w sprawie ustanowienia procedury przyznania patronatu honorowego starosty sochaczewskiego a także pozostałe załączniki, związane z przetwarzaniem danych osobowych są do pobrania na stronie internetowej urzędu, tj. www.powiatsochaczew.pl w zakładce „jak załatwić” – podstrona: Patronat Honorowy Starosty Sochaczewskiego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz