Przypominamy o sposobach i terminach przesyłania informacji o dochodach za 2019 rok.

Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).

Sprawdź, o czym musisz pamiętać w 2020 r. m.in. podczas wypełniania PIT-11, aby poprawnie wpisać tam tzw. ulgę dla młodych pracowników.

Przypominamy, jak poprawnie złożysz, podpiszesz i prześlesz PIT-11, PIT-R, PIT 4R i PIT 8AR.

Podczas rozliczania za 2019 r. pamiętaj o właściwych wzorach formularzy za 2019 r.: PIT-11 (skorzystaj z wersji 25), PIT-R(20), PIT-4R(9) i PIT-8AR(80). Ich interaktywne wersje znajdziesz w styczniu 2020 r. na podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji potwierdzisz w prawym dolnym rogu formularza.
Ulga dla młodych w PIT-11
Ważne
: Tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 r.ż.) za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT.
Jeżeli za 2019 r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów twojego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględniaj w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaj tylko kolejny numer formularza, który składasz za 2019 r. (w polu nr 5 PIT-11).
Jeżeli przesłane przez ciebie w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie przesyłaj PIT-11 po zakończeniu roku.

Do kiedy przygotować i wysłać formularze

PIT-11, PIT-R, PIT 4R i PIT 8AR sporządź do 31 stycznia 2020 r.
PIT-11 i PIT-R wyślij:
•    do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.
•    osobie fizycznej do 2 marca 2020 r. (ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę, co oznacza, że zgodnie z Ordynacją podatkową za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).
PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.
Pamiętaj!
Wskazane terminy nie dotyczą cię, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.
PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.
Jak podpisać i przesłać formularze
Wszystkie formularze możesz podpisać podpisem kwalifikowanym. Dodatkowo – o ile jesteś osobą fizyczną – formularze PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR podpiszesz danymi autoryzującymi.
Formularze możesz przesłać za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).
Więcej informacji na ten temat, a także informacje jak udzielić pełnomocnictwa i co w sytuacji, kiedy pracownik jest obcokrajowcem, znajdziesz na podatki.gov.pl w zakładce pit/dla-pracodawcy-platnika.
Interaktywne formularze w styczniu na podatki.gov.pl
Wzory formularzy zostały opublikowane 12 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP jako załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ich interaktywne wersje będą dostępne w styczniu 2020 r. na podatki.gov.pl w zakładce e-deklaracje-pit/dla-platnikow.

Źródło: Ministerstwo Finansów

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz