Przydomowa retencja.

KAMPINOS Od 1 lipca otwarty został nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”.

W ramach tego programu właściciel nieruchomości może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie.

Wsparcie może być przeznaczone na przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego. Można również otrzymać dotację na instalację rozsączającą oraz zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny, retencyjny nadziemny otwarty od 2 m 3 pojemności, retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m 3 pojemności oraz zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m 3 pojemności. Jak również uzyskać można pieniądze na elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem wsparcia wnioski mogą samodzielnie składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dodatkowe informacje o programie na stronie www. portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie.

Urząd Gminy w Kampinosie służy też mieszkańcom informacjami na temat programu.

oprac. BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz