Przerwanie urlopu pracownika.

Czy pracodawca może przerwać mój urlop? Czy jeżeli będę musiała przerwać urlop, to ktoś pokryje moje straty?

Barbara N.

Oczywiście pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Możliwe jest jednak to tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Odwołanie pracownika z urlopu ma więc charakter wyjątkowy i nie stanowi reguły.

Pracownik nie może odmówić podjęcia pracy, gdyż odwołanie z urlopu ma charakter polecenia służbowego. Niezastosowanie się pracownika do wezwania pracodawcy stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, albo mogłoby zostać uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, co oczywiście może się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla pracownika.

W przypadku odwołania z urlopu, pracodawca jest jednak obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, które pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Niewątpliwie do takich kosztów zalicza się koszty opłaconego, a nie wykorzystanego przez pracownika pobytu w hotelu, domu wczasowym itp. oraz koszty podróży z miejsca spędzania urlopu do miejscowości, gdzie mieści się zakład pracy. Pracownik powinien udokumentować owe koszty. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku zwrotu kosztów, pracownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.98.21.94).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz