Przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Będę wykonywał dla pewnej firmy projekt kampanii reklamowej na umowie o dzieło. Umówiłem się z firmą, że przekażę ten projekt i nie będę już go wykorzystywał. Dostałem projekt umowy o dzieło, ale również umowę o przeniesieniu praw autorskich. Czy podpisanie tej drugiej jest konieczne?

Sebastian G.

Jeżeli Pana zamiarem, jest stworzenie pewnego utworu i przeniesienie na zamawiającego uprawnień do wykorzystywania utworu i jego ewentualnych przeróbek lub wykonywania innych praw zależnych, to niezbędne jest zawarcie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. W umowie takiej należy wskazać, jaki utwór jest przedmiotem umowy. Konieczne jest również wskazanie pól eksploatacji, na których utwór może być wykorzystywany przez nabywcę autorskich praw majątkowych, czyli np. publiczne odtworzenia utworów, publiczne wykonywanie utworów (w tym wykonanie na żywo), wyświetlenie i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych i in.Co istotne, w umowie można określić tylko znane w dacie zawarcia umowy pola eksploatacji i nie można uprawnień rozszerzyć o te pola, które mogą powstać dopiero w przyszłości. Umowa powinna zawierać również wysokość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, a jeżeli przeniesienie ma mieć charakter nieodpłatny, to należy to umowie wyraźnie wskazać.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

tel. 500-020-048

fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz