Przedszkole na medal .

fot.pixabay

RYBNO Gmina Rybno wraz ze Szkołą Podstawową w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego, zakończyły realizację projektu „Przedszkole na medal – rozwój edukacji przedszkolnej”. Projekt ten był realizowany na terenie gminy od 1 lipca ub. roku do 30 listopada tego roku. Przy realizacji tego programu skorzystano ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie kształcenia i rozwoju edukacji dzieci i młodzieży.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji wśród 20 dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo zdecydowano się na wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych u 156 pozostałych dzieci, a także podniesienie kompetencji 8 nauczycieli. Jednak nie tylko oparto się na działaniach edukacyjnych.

W ramach projektu udało się wyremontować salę przedszkolną, łazienkę, a także doposażono plac zabaw. Oddziały przedszkolne zyskały też nowy sprzęt multimedialny – kamerę video, aparat fotograficzny, laptop, tablicę interaktywną. Dla maluchów kupiono nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz na zajęcia dodatkowe (z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rytmiczno-muzycznych, terapeutycznych i integracji sensorycznej).

Dzięki temu placówka stała się nowoczesna i bardzo przyjazna dla najmłodszych mieszkańców gminy.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz