Przedszkola i żłobki- jakie wytyczne muszą spełnić placówki.

Podczas konferencji prasowej 29 kwietnia rząd poinformował, że od 6 maja organy prowadzące będą mogły otworzyć żłobki i przedszkola. Znamy nowe wytyczne.

Jak powiedział minister zdrowia, Łukasz Szumowski: – Możliwość opieki nad dzieckiem jest pewnym dodatkiem, a nie wymogiem. I na pewno nie jest obowiązkiem. Więc jeśli państwo nie musicie wysyłać swoich pociech do przedszkoli, to moja rekomendacja jest taka, by dać szansę tym, którzy muszą to zrobić. 

Jednocześnie minister zapewnił, że rodzicom, którzy zostaną z dziećmi w domach, nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Według wytycznych GIS, MZ i MEN w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeśli chodzi o wyjścia na zewnątrz to dzieci pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk, które następnie będą dezynfekowane po każdej grupie. Jeżeli organ prowadzący nie może zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

Według wytycznych w salach będzie mogło przebywać 12 dzieci. (W drodze wyjątku będzie można zwiększyć tę liczbę o dwa). Pomieszczenia powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę i mają z nich zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

Nauczyciele będą mieli obowiązek pilnowania, aby dzieci często i regularnie myły ręce. Podczas ,,leżakowania” musi zostać zachowany dystans pomiędzy leżaczkami czy łóżeczkami, które po zakończeniu odpoczynku powinny zostać zdezynfekowane.

Dyrekcja placówki ma obowiązek umieścić w wejściu do budynku płyn do dezynfekcji rąk oraz o ile jest taka potrzeba, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko może być zakażone COVID-19 i może zarażać inne dzieci Dyrektor ma prawo nie wpuścić go do instytucji. Wówczas musi poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

– Nie ma takiego obowiązku, bo dzieci przedszkolne, a także dzieci w żłobkach nie są w stanie funkcjonować w maseczkach. Opiekun też nie ma takiego obowiązku. Trzeba zachować inne środki ostrożności, m.in. dezynfekcja czy wietrzenie pomieszczeń. Jeśli zabawka nie nadaje się do dezynfekcji to trzeba ją usunąć. – podkreślił minister Szumowski.

źródło:  PAP

fot. PAP

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz