Przedświąteczne obrady.

Reklamy

MŁODZIESZYN Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zaplanowana jest w gminie Młodzieszyn sesja budżetowa. Odbędzie się ona w poniedziałek 14 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowie. Początek obrad o godzinie 16.00.

Najważniejszymi punktami sesji będą: podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034 oraz przedstawienie projektu uchwały budżetowej. W związku z tym radni zapoznają się z opiniami – Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, komisji budżetu, finansów i rozwoju, infrastruktury i wniosków przy radzie gminy oraz uzasadnieniem wójta dotyczących tych wniosków. Po przegłosowaniu uchwały budżetowej na przyszły rok i zmianach w WPF nastąpi korekta bieżącego budżetu. Ponadto radni przegłosują uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, a także w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka.

Ta sesja, jak wcześniejsze, z powodu pandemii odbywa się tylko z udziałem radnych i pracowników urzędu gminy, których obecność jest niezbędna na sesji oraz w pełnym reżimie sanitarnym. Sesja będzie transmitowana na kanale YouTube Gmina Młodzieszyn.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz