Przedłużenie terminu naboru osób do udziału w programie ,,Opieka wytchnieniowa”

fot. pixabay
Reklamy

W związku z uzyskaniem przez Gminę Miasto Sochaczew dofinansowania do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa ”-edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pragniemy poinformować o przedłużeniu terminu naboru osób do udziału w programie.

Program ,,Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany jest przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie ul. Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Realizacja programu do 31.12.2021.

Procedura przystąpienia do Programu opieki wytchnieniowej

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia.Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM (do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w siedzibie CUS w Sochaczewie Al.600-lecia 90).

Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności jest kierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia zapraszamy do składania niżej wymienionych dokumentów pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew w kopercie z dopiskiem ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Szczegółowe informacje pod numerem (046 863-14-81) wew.216 Pani Marzena Zydlewska

Więcej informacji o programie na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgloszenie do programu.pdf

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej.pdf

Załącznik do karty oceny.pdf

Oświadczenie opieka wytchnieniowa.pdf

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz