Przedawnienie przy naprawie pojazdu.

Jestem przedsiębiorcą i prowadzę firmę transportową. Jeden z samochodów w grudniu 2014 r. uległ awarii. Mechanik pomimo uzgodnień, co do ceny naprawy zażądał ode mnie dużo wyższej kwoty. W grudniu 2014 mechanik wystawił mi fakturę na ponad 30.000 zł. Nie opłaciłem jej. Teraz mechanik żąda zapłaty za naprawę i mówi, że jeśli mu nie zapłacę to przed upływem terminu przedawnienia złoży pozew. Czy mogę się jakoś bronić?
Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, wynika, że mechanik dokonał naprawy pojazdu w grudniu 2014 roku i w tym miesiącu wystawił Panu fakturę za wykonaną pracę. Podstawowym zarzutem, na jaki powinien Pan się powoływać w toku ewentualnego postępowania sądowego powinien być zarzut przedawnienia (oczywiście jeżeli nie uznał Pan wcześniej długu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Z bogatej linii orzeczniczej wynika, że umowa o naprawę pojazdu, nawet jeżeli wiąże się z zakupem i montażem nowych części zamiennych, jest umową o dzieło, a nie umową sprzedaży, czy też umową mieszaną. Oznacza, to że pomimo tego, że zarówno Pan jak i Pana kontrahent jesteście przedsiębiorcami, to w opisanej przez Pana sytuacji nie można zastosować trzyletniego terminu przedawnienia, gdyż kwestia przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o dzieło uregulowana jest w przepisach szczególnych i wynosi dwa lata. Zostało to potwierdzone w uchwale SN z 21.10.1994 r., III CZP 136/94, w której stwierdzono, iż „oczywistym jest, że termin wynikający z przepisu szczególnego, odnosi się do wszystkich takich roszczeń, niezależnie od tego, czy wypływają z działalności gospodarczej, czy też nie.”
Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz