Przed czy po ślubie?.

Chciałbym kupić z narzeczoną mieszkanie jeszcze przed ślubem. Chcemy być właścicielami tego mieszkania oboje. Czy możemy je kupić przed ślubem?
Paweł D.
Oczywiście możecie Państwo dokonać zakupu nieruchomości zarówno przed ślubem, jak i po zawarciu związku małżeńskiego. W zależności od tego, którą z opcji Państwo wybierzecie, mieszkanie lub udziały w nim, stanowić będą Państwa majątek odrębny lub objęty wspólnością majątkową małżeńską.
Dokonując zakupu nieruchomości przed ślubem, stalibyście się Państwo współwłaścicielami mieszkania w częściach ułamkowych. Oznacza to, że nabylibyście Państwo jego własności po ½ , albo w innych ustalonych przez siebie proporcjach. Po zawarciu małżeństwa udział w mieszkaniu nabytym przed ślubem wejdzie do Państwa majątków odrębnych, a nie do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Natomiast jeżeli nabędziecie Państwo mieszkanie po zawarciu małżeństwa, to będzie ono stanowiło Państwa majątek wspólny. Wspólnością majątkową małżeńską objęte są bowiem przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, Nr 9, poz. 59).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz